Sám Nguyện An Tịnh Phần 3

Sám Nguyện An Tịnh Phần 3

 

SÁM NGUYỆN AN TỊNH

 

Cõi Bình Dương tròn xinh thắng hội

Đại Nam Văn Hiếncội nguồn thơ

Nghĩa- nhân- trí -dũngdựng cờ

              Hiếu trung tiết hạnh đẹp tờ cảo thơm   (220)

 

Trăm linh tám chí tôn hòa thượng

Đại đức tăng ni… tướng Già Lam

Hội về Lạc Cảnh Đại Nam

Cầu siêu kẻ khuất, cầu an người còn

 

Dòng giống Việt trường tồn vạn kỉ

Nước non Nam thịnh trị ngàn thu

Tuyệt vời tam giáo cửu như

        Phật- Nho- Lãovững tuyến đầu quê hương

Xem lịch sử ắt tường ắt tỏ

                  Phật giáota gìn giữ non sông       (230)

Trần triềuđại thắng Nguyên Mông

Việt Namđất thép thành đồng xưa nay.

 

bất nhị: Đông Tây cũng một

Bất Nhất: nên Một Cột chùa thiêng

Cả vũ trụ: anh em

Cảthế giới hoa sen trong bùn

 

Khôngchấp hữu nên buông nên xả

Khôngchấp không nên chả thờ ơ

Một lòng vì đạothơ

            Mà vươn lên phất ngọn cờ tâm linh    (240)

   Cho nước đặng thái bình thịnh trị

Cho dân nên trí tuệ tài ba

“Nam Mô Bát Nhã Ba La

  Mật Đa Thời Chiếu Kiến”ta là mình

 

Khi ta đã đăng trình bước lớn

Trở về ta vô thượng chân như

Thì tiểu từ nên đại từ

Thì tiểu bị hóa bây chừ đại bi

 

Xuân tỏa ánh quang huy Kỷ Sửu

         Trong hư không thành tựu sắc hương  (250)

Sắc không không sắcdiệu thường

Trai đàn mở đón cát tường Liên Hoa

NamMô Đức Ta Bà Giáo Chủ

Khéo mở đường phổ độ nhân thiên

Phép mầu cho Mục Kiền Liên

Lập trai đàn giải oan khiên mẹ già

 

Mẹ Thanh Đềđọa A Tỳ Ngục

Dẫu thần thông như Mục Kiền Liên

Cũng khôn bề cứu mẹ hiền

           Trừ phi cậy sức kết liên hộ trì    (260)

Của Chư Vị Tăng Ni thánh thiện

Cùng hợp đồng chú nguyện Ma Ha

Cộng đồng nguyện lực bao la

   Khả năng quét sạch tâm ma chướng lòng

 

Khiến Thanh Đề ngục trung Vô Gián

Hốt nhiên bừng Tuệ Nhãn quang minh

Nhận chân ra Phật chướng mình

      Hoặc chướng tan, vạn ngục hình…tan băng

 

Từ cái chỗ miếng ăn hóa lửa

               Mê chợt dùng đặng bữa cơm ngon   (270)

Của chí thành tấc lòng con

  Tấc lòng chí hiếubiển non nghìn trùng

 

Oai lực Vu Lan Bồn vĩ đại

Khiến mẹ già được giải oan khiên

Công ơncốt nhục đáp đền

Gương chí hiếu Mục Kiền Liên vạn đời

Trai đàn dựng ngời ngời Bến Cát

Một trăm linh támhạt Bồ Đề

Hạt trí tuệbến bờ kia

              Một trăm linh támTăng vị Gìa Lam  (280)

 

Trên cõi đất bình an dương thế

Sóng lúa vàng Diệu Đế reo vui

Nương khoai rẫy bắp ngọt bùi

Phù sa Sông Cửu đắp bồi thiên ân

 

Ngành ruộng rẫy đẹp thần Văn Hiến

Ngành gỗ cây chạm tiện tinh ba

Xà Cừ trổ nét văn hoa

Gốm sành tô điểm sơn hà văn minh

 

Thủ Dầu Mộtcông trình chi xiết

         Góp phần xây nét Việt phương nam  (290)

Ngoài niềm tế thế kinh bang

Góp đặc thù Văn Hiến càng thêm xinh

 

Còn cả nét văn minh sinh hoạt

Nét tâm linh Bến Cát phù sa

Trong đời sống thật hiền hòa

          Khiêm cung cần kiệm chan hòa nghĩa nhân 

 

 

 

 

Nét Văn Hiến lấy Tâm làm gốc

Một tấm lòng làm mốc văn minh

Cuộc đời một giấc phù sinh

               Trăm năm còn để chút tình đấy thôi!  (300)

 

Trong vòng sống luân hồi bất tận

Hai vế sanh tử vận hành nhau

Trải qua một cuộc bể dâu

Thoắt sanh thoắt tửbiết đâu mà lường

 

Khi hiện hữu cõi dươngsống

Thácđi rồi hồn mộng về âm

Đàn tràngmột hội đầu xuân

     Trăm linh támvị Tăng nhân chú nguyền.

 

Hợp đồng nguyện lực nên tất cả

             Độ vong nhân tất cả mười thương   (310

Sớm tìm lại mái nhà hương

Cho vong linh lại tìm đường tái sanh

 

Khi nguyện lực tu hành viên mãn

Bao vong nhân nhất đẳng quay đầu

Mà nghe Tăng chú nguyện cầu

Mà nghe tám vạn nhịp cầu linh đinh

 

 

 

 

Mà từ cõi về mình hằng thức

Lại thành danh sắc, lục nhập kia…

Tử sanh đôi chốn đi về

           Nhân Duyên Thập Nhịlại lê bước mòn  (320)

 

Cứ từng bước trèo non lội suối

Tinh tiếnvề lại cõi vô sinh

Cõi an vui của chính mình

Cõi thường lạc ngã tinh xinh gương rằm

 

Trai đàn mở trăm linh tám vị

Cộng đồng Tăng Pháp khí oai linh

Đưa người lên cõi siêu sinh

Đưa nhau lên cõi thái bình yêu thương

 

Ơi! những bước về nguồn tráng lệ

Cõi Hùng Vương thịnh trị  Văn Lang    (330)

Phong Châuphất cánh quạt vàng

Nguy nga mười tám đời Vương nhất huyền

 

Phật- Nho-Lãothịnh truyền tam tạng

“Nhân chi sơ tánh bản thiện”này

Bánh Chưngnọ với Bánh Dầy

Công cha nghĩa mẹvơi đầy biển đông

Toàn bộ lợi nhuận của công ty cổ phần Đại Nam không chia cho cổ đông. Lợi nhuận sau khi tái đầu tư, công ty sẽ dành 100% lợi nhuận còn lại cho quỹ từ thiện Hằng Hữu hoạt động vì cộng đồng, đặc biệt là chương trình mổ tim dành cho trẻ em