Sám Nguyện An Tịnh Phần 4

Sám Nguyện An Tịnh Phần 4

 

Từng trang sử thanh phong minh nguyệt

Cái lai láng băng tuyết Đại Hùng

Chử Đồng Tửvới Tiên Dung

         Tình yêu chắp cánh vượt trùng trùng dương   (340)

 

Từ trang sử đẹp hồn dân tộc

Những trang thần thoại ngọc ngà xinh

Quả dưa hấuđỏ ân tình

Luật nhân quảđẹp bóng hình An Tiêm.

 

Chùa Một Cộtdựng thiêng hồn nước

Búp sen hồng cao vượt trời xanh

Gần bùn mà chẳng hôi tanh

chân Phật tánh sẵn dành trong Tâm

 

Thăng Long thànhvọng âm quốc túy

               Bước vân hài vua Ly dời đô   (350)

“ Một tay gầy dựng cơ đồ

Ba tạng kinh điểnđiểm tô Sơn Hà

 

Nam quốc ấy Sơn Hà Nam Đế

Trần Nhân Tôngphổ tế quần sanh

Giác Hoàng Điều Ngựhồng danh

Hương Sơn Yên Tửcõi thành tựu Tâm

 

Phật Pháp chẳng nín câm trong sách

Mà phân phô hiển hách trong đời

Hóa thân thành chính con người

             Đuổi quân xâm lược cứu đời tự do  (360)

 

Trung đạo lấy ấm no làm mốc

Thực thì mới vực được Tâm

Thân tâm bất nhịchẳng lầm

Tam thiên thế giớicũng cầm bằng như.

 

Lời Giác Hoàng thiền sư để lại

Điệu thơ thiền thiên tải mây xanh

Đói ăn mệt nghỉ” …vui vầy

Một Tâm vắng lặng tỏ hay thơ thiền

 

Chí đạo lập vững bền vạn đại

                      Tự dotrong tự tại mới là           (370)

Một thân gánh vác Sơn Hà

Một Tâm vắng lặng sắc mà thị không

 

 “Muôn nghiệp lặng an nhàn thể tính

Nửa ngày rồi tự tại thân Tâm

Một khi “tham ái nguồn dừng

Tức thì tịch mặc năng nhân hiện tiền

 

Tâmmột tỏ, bình yên Xã Tắc

Tánhmột soi, vững chắc Sơn Hà

Thì ra vạn pháp sinh ra

              Chẳng qua là chẳng qua là tự Tâm   (380)

 

Trang sử Việt vạn xuân hùng vĩ

Đinh qua qua qua Trần

Suốt xâu chuỗi ngọc tinh thần

  Một Như Lai tạng trong ngần thiên lương

 

Trai đàn mở Bình Dương thắng hội

Từ Nam Quan đến mũi Cà Mau

Triệu tấm lòngmến thương nhau

Cùng chung một mối nguyện cầu sắc son

 

Một cầu siêu anh hùng liệt sĩ

                 Những âm hồn vì nghĩa vong thân    (390)

Hai cầu an khắp tứ dân

Nòi Âu giống Lạc hiện thân đồng bào

 

Từ biển thấp đồi cao chốn chốn

Từ núi rừng đồng ruộng nơi nơi

Thảy đều được hưởng niềm vui

Của nhân gian với nụ cười tương tri

Trong nếp Bụt tam quy ngũ giới

Cho cuộc đời phơi phới trầm hương

Từ tỏa nội đắc thanh hương

              Giữa vô thường đắc đạo thường vô ưu   (400)

Trong khổ chướng rầu rầu tám chữ

Gồm sanh-lão-bệnh-tử triền miên

Lại thêm oán tắng hội phiền

Ái biệt ly khổđảo điên quá chừng.

 

Ngũ ấm xí thịnhphừng phừng dậy

Lửa thiên mađốt cháy Tâm Linh

Cho Chân Tâm dấy vọng tình

Và trần gian ối ngục hình ma vương

 

Bát khổdẫu nhiễu nhương Vô Chủ

                Những sẵn tam quy ngũ giới này     (410)

Thì bàn tay lại cầm tay

Thì bàn chân lại vương mây chín tầng

 

Tam quy Phật- Pháp- Tăng tam bảo

Nương náo nơi chánh đạo Bồ Đề

Và nương theo ngũ giới kia

Mà vươn lên đỉnh để về Thực Tâm

Ngũ giớigồm năm phần giới cấm

Sát, đạo, dâm, vọng,tửusay sưa

Sát sanh giết hại nên chừa

            Cho tình yêu đẹp bài thơ xum vầy   (420)

 

Đạo trộm cắptội này quyết tránh

Để bảo tồn thiện tánh ban sơ

Của ngườiđừng tưởng đừng tơ

Cho lương tâm rạng rỡ tờ Hoa Tiên

Dâm- Nhục- Dụcmối duyên phiền não

Một hại mình lỡ đạo đường sinh

Dưỡng tâm thiền định tròn xinh

Hại gây lắm quả điêu linh Ta- Người

 

Vọng ngữnói lời dối trá

                 Cả nghĩ điều dối trá về mình      (430)

Vọng tâm vọng ngữ vọng tình

Gây cho cuộc sống đảo điên chính tà

 

Tửu sắc nói chung là ma túy

Những thức làm lý trí say sưa

Cho lương tri luống tỏ mờ

Lấy chi thắp ngọn đuốc đưa đường mình

Năm giới cấmbiết gìn biết giữ

Ắt đưa ta đoàn tụ chính mình

Tuyệt vời cảnh giới vô sinh

              Vô vi- vô ngã- vô tình- vô ưu   (440)

 

Trong Tam Học khởi đầu giới hạnh

Mở tiền đề cho định Thiền Na

Giới làm trong lắng Tâm ta 

Tâmtrong lắng ắt gương nga tuệ tròn.

 

Giới Định Huệpháp môn vi diệu

Đưa ta về tịch chiếu Như Như

Vô Lượng Quangđức đại từ

Vô Lượng Thọđức vô dư Niết Bàn

Toàn bộ lợi nhuận của công ty cổ phần Đại Nam không chia cho cổ đông. Lợi nhuận sau khi tái đầu tư, công ty sẽ dành 100% lợi nhuận còn lại cho quỹ từ thiện Hằng Hữu hoạt động vì cộng đồng, đặc biệt là chương trình mổ tim dành cho trẻ em