Sám Nguyện An Tịnh Phần 6

Sám Nguyện An Tịnh Phần 6

 

 Thủ Dầu Một đất lành chim đậu

Bến Cátxuân thịnh Mậu người hiền

Một nhờ Phật lực vô biên

Hainhờ Tăng lực cứu nguyền độ nhân

 

Xuân Bến Cát gieo vần đại cát

             Cảnh Bình Dương khai mạc Tam Dương  (570)

Nhớ ơn tổ quốcmiên trường

Non Âu biển Lạc chung hồn nước non

 

Trăm trứng nở trăm con Bách Việt

Bốn nghìn nămđoàn kết tương thân

Anh em như thể tay chân

Anh em hòa thuận hai thân vui vầy

 

Trai đàn mở ba ngày hội lớn

Nguyện cầu cho thịnh vượng Văn Lang

Tuyệt vời Văn Hiến Đại Nam

       Bánh Dầybên Bánh Chưng càng tròn vuông  (580)

 

Xã tắcmở kỉ cương tráng lệ

Hiếu trungnày đại nghĩa thiên trung

“Như nàng lấy hiếu làm trinh

Bụi nào đục được cái mình ấy vay”

 

Pháp tế độtròn đầy sau trước

Cả muôn dân Tuệ Phước trang nghiêm

Oan hồn uổng tửnên thiêng

Hồng ân Phật Tổ uyên nguyên nhiệm mầu

 

Tam tự kinhmở ngày Nguyên Đán

             “Nhân chi sơ tánh bản thiện”này   (590)

Trời còn để đến hôm nay

Tansương đầu ngỏ vén mây giữa trời

 

Tổ quốc đẹp đời đời Văn Hiến

Tam giáo đồng nguyênhiện thực mình

Bốn ngàn năm bước về linh

Bốn ngàn năm bước đăng trình về tâm

 

Hội đàn tràng thậm thâm vô thượng

Quét sạch dần tam chướng vô minh

Một là nghiệp chướng đinh ninh

                Đẹpvay thuở nọ trả xinh bây giờ     (600)

 

Một gieo chút tóc chút tơ

Một mai gặt đủ chẳng chừa mô tê

Tạo nên nghiệp chướng nặng nề

Cũng tương tự khổ chướng kia đọa đày

 

Sau rốt cái si ngây hoặc chướng

Cái vô minh vọng tưởng trong Tâm

Nó gây vạn mối mê lầm

Che mờ viên ngọc Chân Tâm vạn đời

 

               Thương biết mấy cho Người Cùng Tử   

                    Có ngọc lành sẵn ủ trong thân        (610)

Ngọc lành vô giá thậm thâm

Vậy mà chẳng biết nhận Chân ra mình

 

Để vướng mãi cực hình đói rét

Mãi lân la một kiếp ăn mày

Gẫm người chi khác mình đây

Mỗi chúng sinhsẵn ngọc này trong Tâm

Ngọc lànhấy chính là Tâm

Ngọc lànhấy chính la Chân tướng mình

 

Nhớ những lời trong kinh Diệu Pháp 

                 Lời ngụ ngôn Diệu Pháp Liên Hoa       (620)

                     Có Người Cùng Tử không nhà

Đâu hay Trưởng Giả là cha của mình

 

Mãi mang kiếp lênh đênh bèo bọt

Dámngờ đâu cha ruột là Người

Một ngày Trưởng Giả ngời ngời

Sang giàu sở hữu cả trời đất kia

 

MặtTrưởng Giả trăm bề đau xót

Khi nhận ra con ruột của mình

Hiện tiền cơ khổ lênh đênh

         Long đong một kiếp ăn xin ăn mày  (630)

 

Cứ một mực chắp tay lí nhí

Xin ông bà bố thí vài xu

Nắm xôihoặc chén cơm thừa

Bụng no kiếm chỗ bụi bờ qua đêm

 

Người Cùng Tửlắm lem chi biết

Rằng mình đang oanh liệt lắm nghe

Là con bậc đại phú gia

Giàu sang sở hữu cả là thế gian

 

Lão thương gia gan vàng thổn thức

               Chưa dám đem sự thật giãi bày      (640)

Sợ con mừng quá hóa ngây

Bèn dùng chước dụ như vầy như kia

 

Thoạt đầu hãy đem chia chút cháo

Rồi dần dần chút áo chút cơm

Từ đói cơm…. Từ đói cơm

Cho Người Cùng Tử thắm ơn từ từ

 

Đợi tới lúc đúng như lúc đúng

Mới đem điều kinh khủng tuyên ra

Rằng con vốn thật con nhà…

     Ấy ngụ ngôn của Pháp Hoa kinh vàng  (650)

Ngụ ngôn ấybao hàm ngụ ý

chúng sanh vốn dĩ vô sanh

Chúng sanh là Phật dạy thành

     Pháp Hoa kinh điểnngọc xinh diệu thường  

Cõi đạo tràng Bình Dương thị hiện

Đẹp ngời ngời Văn Hiến Đại Nam

Thiên thu vọng tiếng kinh vàng

        Văn phúc vô tuệnhịp nhàng vai âm   

 

Phúc Tuệvốn song song bất nhị

                Không Phúckia còn Tuệ chỗ nào    (660)

Tuemà không Phúc có sao?

Chân Tuệ vốn trát trào Phúc Âm

 

Phúcvới Tuệ vốn không sai khác

Cũng như bao sai khác trong đời

Chỉ là sắc tướng mà chơi

Còn trong Tuệ tánh rạng ngời châu như

 

Pháp Phúc Tuệ song tu mầu nhiệm

Đưa ta vào cõi thiện như chân

Thiện kia Chân nọ chung vần

          Chân thiện mỹmỹ thiện chân giao hòa    (670)

Phúc Tuệ song tulà diệu pháp

Phản ảnh vuông tròn Bát Nhã tâm

Cái Tâm thanh tịnh thoát trần

    Cái tâm sáng suốt nhận chân chính mình

Cái Tâm thể hiện tròn xinh

   Cái chính mình thực tướng minh diệu này

 

Thực tướng Bát Nhãđầy công đức

Tròn bản lai hùng lực như nhiên

Quán chiếu Bát Nhã hiện tiền

              Cho ta soi tỏ uyên nguyên cõi lòng     (680)

Thế rồi Văn Hiến đơm bông

Văn Tư Bát Nhãthắm hồng nhân sinh

 

Lời kinh lại lời kinh tam tạng

Ngón ngón tay tỏ rạng vầng trăng

Tự quy y suốt gương rằm

Tự quy y Phật pháp Tăng chính mình 

Toàn bộ lợi nhuận của công ty cổ phần Đại Nam không chia cho cổ đông. Lợi nhuận sau khi tái đầu tư, công ty sẽ dành 100% lợi nhuận còn lại cho quỹ từ thiện Hằng Hữu hoạt động vì cộng đồng, đặc biệt là chương trình mổ tim dành cho trẻ em