Sám Nguyện An Tịnh Phần 7

Sám Nguyện An Tịnh Phần 7

 

Mình là Phật tròn xinh tự tánh

Pháp Tăng vành vạnh xưa nay

Ba ngôi Tam Bảovui vầy

            Y nhiêntịch chiếu xưa nay vuông tròn    (690)

 

Lời hẹn biển thề non vô thủy

Tới vô chung vô thủy là đây

Bình Dươngmở hội xuân này

Góp phần ngũ thực trao tay bạn vàng

 

Một Niệm Thực ăn bằng niệm tưởng

Chánh niệm kỳ nuôi lớn thiện căn

Và hai Hỷ Thực là ăn

Là nuôi huệ mạng lớn bằng niềm vui

Được hân thưởng pháp tuyệt vời

         Nam mô diệu phápnuôi người Tín Tâm   (700)

  Ba,Thiền Duyệt Thựcăn bằng định

Nuôi thân bằng chánh định thiền na

Bốn Nguyện Thực nghìn thiết tha

Ăn bằng sức nguyện bao la chuyên cần

 

Năm Giải Thoát Thực ăn bằng tuệ

Giải thoát Tâm khỏi bể trầm luân

Để về tự tại viên chân

Niềm vui Tâm ứng chứngTâm trọn lành

 

Bằng ngũ thực dưỡng sinh Tuệ mạng

             Chẵn một trăm linh tám Tăng Già    (710)

Đàn tràng chú nguyện quê ta

Đại Nam Văn Hiếnthuận hòa Bình Dương

 

Cùng cất giọng trầm hương Bát Nhã

Thuận lời kinh chúc hạ Văn Lang

Cầu siêukhắp cõi Âm Gian

Cầu ankhắp cõi Dương Gian ruột rà

 

Nước bốn biểnchung hòa vị mặn

Máu muôn loàicho thắm sắc hồng

Cả là vũ trụ mênh mông

             Cùng chung lệ mặn máu hồng đấy thôi    (720)

 

  Thắm thiết nghĩa đất trời nhất thể

Tâm Đại Biđồng thể từ đây

Lời người một nguyện nắm tay

Cùng đem công sức đắp xây đạo tràng

 

Sao cho cả Trần Gian máu lửa

Phải một mai hóa sữa mẹ hiền

Để nuôi Tuệ mạng Tam Thiên

Lớn lên lớn mãi để trang nghiêm đời

 

Đại Biđồng thể ngời Tâm Phật

             Tuệ Nhãnsoi ra nhất thể này    (730)

Cớ chi thương xót như vầy

 Có chi dâu bể ta đây đồng bào

 

Chung một bọcmáu đào xương trắng

Chung một nguồn tứ đẳng Tâm Linh

Bao nhiêu Ta bấy nhiêu Mình

Ta Mìnhbất nhị tròn xinh nhất thừa

 

Vô duyên Đại Từ vừa đẹp thế

Với Đại Bi đồng thể bao la

Đại Biđồng nghĩa xót xa

              Đại Biđồng nghĩa mặn mà yêu thương   (740)

 

Thương mà chẳng so nhiều sánh ít

Yêu mà không tính thiệt toan hơn

Vô duyênchẳng nợ nguồn cơn

Tứ thươngthôi chẳng xét nguồn cội chi

 

Y như mặt trời kia cứ sáng

Sưởi ấm cho muôn vạn quần sanh

Há soi riêng lẻ cho đành

Đại Từ Tâmvẹn lợi hành vô duyên

 

Tiếng Trốnghòa tiếng Chiêng năng nổ

            Tiếng Chuônghòa tiếng Mõ khoan thai  (750)

Bình Dươngnhật nguyệt láng lai

Pháp luân chuyển Tuệ Tâm khai lẫy lừng

 

Ngũ thựcgóp chưng cung dưỡng

Ngũ thựcthêm tăng trưởng công phu

Một là Tín Lực như như

Vững Tâm nương cậy đạo sư Thích Già

 

HaiTinh Tấn LựcTâm huyết

Tiến lên hoài cho kịp vừng đông

Hướng Dươngtheo mặt trời hồng

          BaNiệm Lực vẫn thành đồng Thiện Căn.   (760)

 

Bốn Định Lực tăng sức mạnh

Của Định Thiền Na thành thánh Thiền Tâm

TâmHuệ Lực thậm thâm

Phá tan hoặc chướng mê lầm yêu xưa

Giải thoát Tâm khỏi ngục tù

Ấy là Ngũ Lực trùng tu Phật đài

 

Từ Ngũ Lực Tâm khai ngũ nhãn

Nhãn đầu tiên Nhục nhãn mắt trần

Thứ hai Thiên nhãn mắt thần

             Thứ ba Tuệ nhãn tỏ chân không này   (770)

 

Bốn là Pháp nhãn xinh thay

Dưới cặp lông mày soi suốt trăm phương

Cuối cùng Tuệ nhãn kim cương

Góp phần Tuệ nhãn soi dường chúng sanh

 

Với Ngũ Nhãn long lanh Phước Tuệ

Người đưa đường vượt thế gian kia

Để đi đến cõi xa lìa

                 Để rồi hội nhập nơi quê hương này.  

 

Cuộc hội nhập xinh thay thánh quả

                     Đi lại về nghĩa cả thủy chung      (780)

Ta Bà quốc độhiểm hung

Ngũ Trượcác thế hãi hùng máu xương

 

Nhưng giữa chốn đoạn trường như thế

Đóa sen vànglại hé trời xanh

Để ngời để tỏa long lanh

Ấy hương sắc của đạo lành Từ Bi

 

Ngũ Trượcác thế kia dẫu chở…

Năm điều ô trượcở trong Tâm

Một là Kiếp Trược bạc phần

     Hai là Kiến Trược phân vân chính tà  (790)

 

Ba là Phiền Não Trược tinh ma

Trong phiền não hành ta não phiền

Bốn chúng sanh trược triền miên

Tam tai bát nạnchồng lên kiếp người

 

Năm Mạng Trược khổ ơi là khổ

kiếp người vắn số cho nên

Yêu cuồng sống vộiđảo điên

Loay hoay chụp giật lấm lem mặt mày

 

Ngũ Trược cõi này có thế

          Nhưng trong Tâm Khổ Đế vô thường  (800)

Có điều chi rất thiên lương

Cho tỏa nội Sắc Thanh Hương tuyệt vời

 

Ba gian nhà lửanơi ta ở

chỗ nào hơn chỗ này đâu

Nhân thị tối thắngnhiệm mầu

Kiếp người trung đạo sang giàu cơ duyên

Toàn bộ lợi nhuận của công ty cổ phần Đại Nam không chia cho cổ đông. Lợi nhuận sau khi tái đầu tư, công ty sẽ dành 100% lợi nhuận còn lại cho quỹ từ thiện Hằng Hữu hoạt động vì cộng đồng, đặc biệt là chương trình mổ tim dành cho trẻ em