Sám Nguyện An Tịnh Phần 9

Sám Nguyện An Tịnh Phần 9

 

Thế nước đã rồng mây gặp hội

          Thế lòng càng một trỗi Tâm Kinh  (930)

Tam tai bát nạnthu mình

Long Hoa thắng hộihiển linh bây giờ

 

Dung nhiếpcả đôi bờ đối lập

Xiển dương tròn thập bát nhị môn

Tâm sắc Bất Nhị hùng hồn

Tâmphô sắc nọ, sắc nương Tâm này

 

Nội ngoại Bất Nhị hay chăng tá

Trong là ngoài, ngoài há chẳng trong

Tu- Tánh Bất Nhị- song song

              Tu đồng Thể Tánh, tánh đồng Thể Tu   (940)

Nhân quả Bất Nhị: dù hạt, trái

Cũng không hai, vì mãi là nhau

Hạt bầusinh trưởng trái bầu

Hạt bí quả bíkhác nhau bao giờ

 

Nhiễm tịnh Bất Nhị: dù dơ sạch

Ngỡ là hai mà thật không hai

Một khi dứt vọng niệm rồi

Tâmkia lại trở về ngôi trong ngần

 

Y chánh Bất Nhị đồng một thế

                  Cùng lợi tha Bất Nhị khác nào    (950)

Mình- Ngườichẳng khác chi nhau

Cùng chung Tánh Thể nhiệm mầu đấy thôi

 

Tam nghiệpBất Nhị thời cũng thế

Ý, Khẩu ,Thânhễ sẽ thì ba

Nhưng gom lại cũng chung nhà

Một nguồn nọ khéo chia ra ba dòng

 

Huyễn-Thật Bất Nhị môn chẳng khác

Huyễn là phương tiện đạt Chân Như

Thật là cứu cánh vô dư

              Trong Chân Như có chi hư huyễn nào?    (960)

 

Thọ- Nhận Bất Nhị bao pháp nhũ

Há dành riêng vũ lộ cho ai

Phật ântrao trút tặng đời

Thắm nhuần tất cả chẳng hai bao giờ

 

Bất Nhị bủa vây vũ trụ

Như tường vân cát vũ mười phương

Mỗi trong góc cạnh tầm thường

Bất Nhị cũng soi đường chúng sanh

 

Hội trai đàn long lanh bóng nguyệt

                  Tự nghìn xưanúi tuyết trăng soi       (970)

Nghìn trùng quốc độ xa xôi

Cũng vầng trăng ấy soi ngời Bình Dương

 

Nghĩa Bất Nhị thu gom trời đất

Cho như như tính Phật hiển bày

Thì ra Đó cũng là Đây

Thì ra Đông cũng là Tây khác gì

 

Nếu có khác cũng là Tiểu, Dị

Lẽ đại đồng Bất Nhị tròn gương

Trời một phương Đất một phương

      Trờimười phương Đất mười phương hợp hòa   (980)

 

Cảnh Phật đẹp phù sa Sông Cửu

Như bao xưa thành tựu Sông Hồng

Không tức sắc, sắc tức không

Tiếng chuông Thiên Mụ sanh dòng Hương Giang

 

Năm trăm năm âu vàng tượng đá

Phật- Pháp- Tăngkhắc họa nhiệm mầu

Biến miền ác địa Ô Châu

Thành miền tịnh địa vô cầu: Thừa Thiên

 

Chí ta đã vững bền gang thép

          Lòng ta thêm băng tuyết trắng trong   (990)

Triệu triệu người một tấm lòng

Ơi gương Bất Nhị mãi lòng Hương Giang

 

Đất Bình Dương Đại Nam bình trị

Một trăm linh tám vị Thiền Tăng

Cùng về đại hội hoa đăng

Cộng đồng chú nguyện lẽ hằng Mâu Ni

 

Để tất cả hoa Qùi hướng nhật

Hướng về Tâm Linh thật nhiệm mầu

Thoáng giây chiếu kiến thiên thâu

            Cái thoát nhiên mở nhịp cầu Long Hoa  (1000)

 

Long Hoa hội Phật Đà Di Lạc

Đức từ tôn Bồ Tát tương lai

Kế thừa Phật tổ như lai

Từ cung Đâu Suất khoan thai giáng trần

 

Mà tuyên pháp thậm thâm dung nhiếp

Pháp thần thôngsiêu việt đông tây

Vượt ra ngoài ĐóĐây

Đứng lên trên Xưa Nay đôi tình

 

Khi đã “Bất Nhị” hình và bóng

               Nhất như ĐồngDị vân.vân…    (1010)

Sắc- Khôngchung một pháp thân

Đoạn- Thườngchung một hóa thân nhiệm mầu.

 

Ba thânấy rõ làu pháp tánh

Không tánhtròn vành vạnh gương nga

Từ trong không tánh Phật Đà

vô lượng sắc hương hoa gấm lòng

 

Từ cảnh giới dung thông nhất nhị

Đức từ tônthọ kí Long Hoa

Giải oanvô lượng Nại Hà

               Giải thoát vô lượnghằng sa hữu tình  (1020)

 

Cho vô lượng chúng sinh chuyển hóa

Thành vô sinh, ngôi cả từ tôn

Nghĩa là trở bước quê hương

Nghĩa là về lại cội nguồn xưa nay

 

Hội Trai Đànmở rày Bến Cát

Giữa mùa xuân Di Lạc Đương Lai

Mùa xuân Tâm thức viên khai

Chiếu kiến Phật tướng Như Lai nhiệm mầu

 

Từ vô lượng đêm dài thế kỉ

                 Tâm thứckia bị Ngũ Ấm này      (1030)

Bít bưngmặt mũi xưa nay

Mãi nhận lầm Ngũ Uẩn này là ta

 

Ôi! Cái thức Mạt Na phân biệt

Chánh phạm gây muôn kiếp luân hồi

Sản sinh hai chấp sinh đôi

Ngã chấp- Pháp chấp- khúc nôi đoạn trường

 

Chấp cái Chấp Ngã đương hiện hữu

Lại chấp muôn pháp tụ quanh mình

Ấy hai cái chấp đinh ninh

           Trăm ràng nghìn buộchữu tình chi Tâm  (1040)

 

Trong vạn kiếp mê lầm thức huyễn

Ngộ nhận ta vốn huyễn giả này

Rỡ ràng mặt mũixưa nay

Chuốc bao tủi cực đắng cay hão huyền

 

Đâu biết mọi não phiền hiện hữu

Thảy là hư vọng của si Tâm

Cái Tâm Ngũ Ấm mê lầm

Cái Mạt Na thức thậm thâm não phiền

 

Cái “ Lục Tặc” thế gian thường gọi

             Như Thế Tôn từng gọi đích danh    (1050)

Sáu thằng giặc nhỏtinh ranh

Hại người ta sạch sành sanh vốn lòng

 

Cái vốn của vô song Phước Tuệ

Của tuyệt vời Bi- Trí- Dũng- Tâm

Của thường lạc ngã tịnh thân

Trang nghiêm pháp giớimười phân vẹn mười

 

Cái vốn của con người lớn thế

Bỏ tiền rừng bạc bể mênh mông

Vậy mà một phút sa chân

            Đã mang thân phận hành nhân ăn mày   (1060)

 

Thương Cùng Tử chẳng hay viên ngọc

Vốn sẵn nằm trong bọc từ xưa

Đổi Tam Thiên cũng còn dư

Nên từ tôn thuyết Nhất Thừa Liên Hoa

 

Để Cùng Tử biết ta chẳng phải

Cùng Tửđâu- là thái tử cơ!

Cũng như Lục Tặc ưỡm ờ

Chẳng là Chúa chẳng là Vua nỗi gì

 

Chỉ là kẻ tín vì giảo hoặc

                Thấu lẽ rồi, vẫn bát ăn xin       (1070)

Thò tay vào bọc- vào tim

Nâng Gậy Như Ý Ngọc lên ngang mày

 

Để cùng chính mình đây tao ngộ

Đấng vô sanh vô tử vô vi

Vô Lượng Quang- chẳng khác gì…

Vô Lượng Thọ- chẳng khác chi Di Đà

 

Đấng ấy chính là Ta vô thượng

Những Cái Ta vô lượng trên đời

Cái Ta vô lượngnụ cười

           Cái Ta vô ngãcủa trời Đại Nam.  (1080)

 

(Bắt đầu viết Kinh Thơ ĐNTK Q1-SÁM NGUYỆN AN TỊNH

 vào ngày 14/02/2009 nhằm ngày 20 tháng giêng năm Kỷ Sửu

Hoàn thành lúc 5:00 thiếu 02 phút ngày 26/02/2009

 Nhằm mồng 02/02 năm  Kỷ Sửu)

Tác giả: HUỲNH UY DŨNG

Toàn bộ lợi nhuận của công ty cổ phần Đại Nam không chia cho cổ đông. Lợi nhuận sau khi tái đầu tư, công ty sẽ dành 100% lợi nhuận còn lại cho quỹ từ thiện Hằng Hữu hoạt động vì cộng đồng, đặc biệt là chương trình mổ tim dành cho trẻ em