Tại Phần 2

Tại Phần 2

 

Tham ăn tham ngủ sa đà

Tham mà chẳng đặng ắt là nổi sân.

Chữ tham mà nặng nghìn cân

Thì chữ sân cũng mười phân kém gì

Lực tham đẩy bước mình đi

Khác chi ngọn sóng cuốn về biển đông

Lực sân như ngọn lửa hồng

Tiêu tan cả vạn cánh đồng phì nhiêu

Bao công trình của tình yêu

Nhân gian gây dựng rất nhiều cưu mang. (9) (80)

 

(8): Càn Khôn: trời đất

(9):Cưu mang: mang và giữ gìn, đùm bọc giúp đỡ, che chở…

Chỉ cần một thoáng “sôi gan”

Thế là nát đá tan vàng còn chi

Lửa sân hung hiểm cực kỳ

Nó là cái lực Tại Vì … thứ hai.

Đưa người tới bước chông gai

Để cho nhân thế rạc rài (10)tấm thân

Nhất tham nhé! tới nhì sân

Mà tham sân nọ rất gần gũi si

Bộ ba khắn khít cực kỳ

Hễ có tham ắt có si … tam tài. (11)  (90)

 

Ba cô con gái nhà ai

Bề ngoài hấp dẫn trong thời xấu xa

Con nhà họ Tại ấy mà!

Tại Tại bởi cho ta đoạn trường

Con người muốn rước an khương

Phải thong dong giữa đạo trường an nhiên.(12)

Nhưng cái chữ Tại không hiền

Nó luôn đánh lẫn con đen mập mờ

Mượn màu tham đẹp như mơ

Mượt mà óng ả như cô láng giềng. (100)

 

(10):Rạc rài: gầy rạc, xơ xác, rã rời

(11):Tam tài: thiên địa nhân ( trời, đất, người). Ýtrong bài này là tham ,sân,si.

(12):An  nhiên: bình thản, an ổn( an nhiên tự tại)

Lại còn đổi họ thay tên

Chữ tham lại mạo danh nên chữ thành

Thành là thành đạt thành danh

Thành công, thành tựu… nghe hoành tráng sao!

“Thành nhân chi mỹ” (13)ngọt ngào

Biết bao vọng ngữ (14)gây bao não phiền

Gây bao vọng tưởng (15)đảo điên

Giở trò dục bị xuôi nguyên tưng bừng.

Khiến cho lực Tại không dừng

Cứ gây cảnh “chẳng- đặng -đừng” trêu ngươi.   (110)

 

Tạivì… vì Tại…thương ơi!

Bao giờ mới tự Tại đời tự do

“Thằng Bờm có cái quạt mo

Phú ông xin đổi ba bò chín trâu

Bờm rằng Bờm chẳng lấy trâu”

Vì chân Bờm đã thấu đầu tỏ đuôi

Rằng sinh ra kiếp con người

Chẳng chi quý bằng nụ cười hồn nhiên

Nụ cười Tại chỉ thần tiên

Nụ cười tri túc siêu nhiên siêu trần. (120)

 

(13):Thành nhân chi mỹ:Thành: Nên việc, kết quả, trở nên.

Nhân: người. Chi: tiếng đệm. Mỹ:

đẹp.Thành nhân chi mỹ là nên người lớn khôn tốt đẹp.

(14):Vọng ngữ:Vọng: Viễn vông, hư giả, càn bậy. Ngữ: lời nói.

Vọng ngữ là nói láo, nói dối, nói không đúng sự thật.

(15):Vọng tưởng:Vọng: Viễn vông, hư giả, càn bậy. Tưởng: ý nghĩ.

Vọng tưởng là nghĩ tưởng những việc sai trái.

Nụ cười đương xứ tức chân

Nụ cười tự Tại vạn xuân Việt Thường(16)

Vì sao Âu Lạc “ mười thương”

Là vì Tự Tại nó nhường bước cho

Để cho quê mẹ thơm tho

Nghìn năm còn vút giọng hò mang nhiên (17)

Trở về chữ Tại nhãn tiền

Bao đời nó quậy đảo điên nhân quần

Từ cái tham qua cái sân

Cái tham sân nó xoay vần qua si.  (130)

 

Si là mê muội chớ chi

Mê muội, mê mẫn, mê si, mê lầm.

Chữ si hoặc chướng trong tâm

Phủ che lớp bụi mờ câm mặt trời.

Hỡiơi! hạt ngọc tâm người

Vương mang lớp bụi ngàn đời si mê

Ngọc mà phân hóa thế kia

Lấy chi tỏa ánh diệu kì kim cương

Vì sao tơ nhện mà vương

Là vì một cái chữ thương nhân mười. (140)

 

(16): Việt Thường là tên của nước Việt Nam thời vua Hùng Vương.

 (17):Mang nhiên:mù mịt, không hay biết.

Một thương đã hệ lụy đời

Huống chi nhân chín nhân mười lần thêm

Có điều “thương” cũng chẳng “hiền”

Là vì đối tượng chẳng bền chắc chi.

Một là cái sắc hương kia

Xinh thì xinh thật thơm thì có thơm

Nhưng đâu giữ được trường tồn

Bóng câu qua cửa,(18) ánh gương qua mành

Hai là “tướng tự tâm sanh”

Tâm thương thì xấu cũng thành dễ thương. (150)

 

Mà khi tâm đã ghét hờn

Thì Mẫu Đơn cũng xấu hơn hoa hèn

Cái tâm cái tướng bon chen

Cái thương cái ghét cũng chèn lấn nhau

Thương mà không được thì đau

Thương mà cắt mạch thì sầu ba thu.

Huống chi thương nó ngục tù

Huống chi thương nó ao tù quẩn quanh.

Huống chi thương nó đành hanh(19)

Nó se màng nhện dệt thành cùm gông. (160)

Toàn bộ lợi nhuận của công ty cổ phần Đại Nam không chia cho cổ đông. Lợi nhuận sau khi tái đầu tư, công ty sẽ dành 100% lợi nhuận còn lại cho quỹ từ thiện Hằng Hữu hoạt động vì cộng đồng, đặc biệt là chương trình mổ tim dành cho trẻ em