Tại phần 4

Tại phần 4

 

Nhưng… tuy thứ bậc không bằng

Mà xem ra cũng “lục lăng(26) kém gì!

Trong năm cái độc, độc Nghi

Khác chi ngọn lửa A Tỳ Ngục (27) trung

Nó thiêu đốt, nó nấu nung

Nó làm cháy rụi cả trong lẫn ngoài

Cháy vóc hạc, cháy hình mai

Cháy mình lại cháy cả ai bên mình

Đôi khi cháy cả quên mình

Độc Nghi hóa lửa đốt sinh mệnh đời (270)

 

Độc Nghi hóa lửa đốt người

Độc Nghi hóa lửa đốt trời đất luôn

Độc Nghi đầu mối ghen tuông

Độc Nghi đầu mối thua buồn khổ đau

Vì sao có trước không sau

Có sau không trước có đầu không đuôi

Vì chân Ngũ Độc hại đời

Hại câu nhân nghĩa hại đời thủy chung

Độc Nghi tác hại vô cùng

Gây nên Trang Huấn ngang cung cây đàn (280)

 

(26):Lục lăng (Lục tặc): là sáu tên trộm cướp, luôn luôn rình mò cướp mất công đức của   người tu hành.

(27):A Tỳ Ngục: A-Tỳ địa ngục, là địa ngục Vô gián, nơi ấy tội nhân bị hành hình liên tục, không lúc nào ngừng. đây là cảnh địa ngục thấp nhứt, đau khổ nhứt trong Bát đại địa ngục, để trừng trị những tội hồn mà trong kiếp sanh nơi cõi trần đã phạm vào các đại tội như: Ngũ nghịch, hủy báng chánh pháp.

Đàn ai tích tịch tình tang

Đôi dây lỗi nhịp tào khang chi tình(28)

Lời dù vàng đá đinh ninh

Mà lòng đã chớm Nghi tình phu thê

Chồng “Mìn(29)sao lạ quá tề

Sáng nay dậy sớm trao chia râu mày

Hay là “hắn” dở bày bay

Với cô hàng xóm mặt mày như mơ

“Dò sông dò biển dễ dò

Nào ai lấy thước mà đo lòng người” (290)

 

Tri nhân tri diện dễ rồi

Lòng sâu dạ thẳm ai người tri tâm

Chồng “Mìn” mặt mũi thấy hâm(30)

Lại còn liếc ngó mấy lần trong gương

Lòng cô vợ nọ ghen hờn

Nỗi Nghi nó lớn còn hơn bầu trời

Nó che lấp cả cuộc đời

Nó che lấp cả nụ cười tương giao(31)

Độc Nghi nó độc làm sao

Nó đổ mực vào trang giấy trắng tinh (300)

 

(28):Tào khang chi tình: Tình nghĩa vợ chồng.

(29):Mìn: chính là mình.

(30):Hâm: có tính khí không được bình thường, biểu hiện bằng những lối nói năng, những hành vi ít nhiều gàn, ngớ ngẩn.

(31):Tương giao: giao thiệp, kết thân với nhau.

Làm cho pho sử ba sinh(32)

Thắt đau lắm mực đen sình dở dang

Nhưng đâu mỗi chuyện riêng nàng

Chuyện nghi là chuyện thế gian hai người

Nhứt là đôi lứa, lứa đôi

Nghi Tâmlen lõi vào chơi- chơi vào

Nàng mà Nghi Hoặc làm sao

Thì chàng cũng Hoặc Nghi bao nhiêu lần

Rằng: “ Cô Mụ” quá lần khân(33)

Namnữ thụ thụ bất thân kia mà!  (310)

 

Cớ sao chẳng giữ nếp nhà

Cứ thấy “Chả” “ Mụ” bại A thần phù(34)

Ngày nào tình hẹn thiên thu

Mới qua đôi nhịp hát ru chung bè

Nghi đã ngáy tè te

Dục giục quân tử máu me ghen hờn

Một khi Nghi đã vào tuồng

Thì Bị, thì Tại, nó dồn dập ta

Khiến ta trôi dạt Nại Hà (35)

Ba chìm bảy nổi giữa ba đào lòng  (320)

 

(32):Ba sinh: là ba kiếp sống. Trong văn học, Ba sinh là để chỉ mối duyên vợ chồng ràng buộc hai người từ kiếp trước.

(33):Lần khân: kéo dài thời gian để dây dưa, trì hoãn.

(34)A thần phù: bất thình lình, đột nhiên.

(35):Nại Hà: cầu Nại Hà.Tương truyền, nơi cõi Âm phủ có một cây cầu rất mỏng manh, bắc ngang một con sông lớn, ván lót gập ghình, trơn trợt, rất khó lên cầu để đi qua sông.

Cuộc đời nhân loại long đong

Cũng vì năm thứ độc lòng vòng kia

Độc Tham trăm nỗi ê chề

Độc Sân trăm nỗi tái tê rụi tàn

Độc Si trăm nỗi bẻ bàng

Độc Mạn trăm nỗi dở dang phận người

Độc Nghi trăm nỗi rối bời

Cho đời nhân loại hóa đời rong rêu

Vì chân Bị, Tại rất nhiều

Nó làm hai chữ Tiêu Diêu, (36)Tiêu Đời (330)

 

Làm người muốn xứng phận người

Phải vượt Bị, Tại rong chơi chín tầng

Trở về Tự Tại viên chân(37)

Viễn ly Ngũ Độc Tham, Sân, Si và…

Một khi Ngũ Độc tiêu ma

Thì Bị, thì Tại cũng là trò chơi

Bị, Tạinhiều lắm ai ơi!

BịTại nên đời chúng sanh

Một khi Bị, Tại ngưng hành

Thì chúng sanh sẽ hóa thành Như Lai (340)

 

(36):Tiêu diêu: Tiêu: Lượn trên cao. Diêu: Dao: xa.

Tiêu diêu hay Tiêu dao là đi chơi đây đó một cách thảnh thơi nhàn hạ.

Thung dung đi chơi đây đó, không bị ràng buộc vào một việc gì.

 

(37):Viên chân: viên là tròn đầy, chân là Thật, khơng giả dối.

Để mà tự tại hôm mai

Ung dung khuya sớm khoan thai trưa chiều

Một đời Tự Tại tiêu diêu

Viễn ly điên đảo, triệt tiêu mê lầm

Ngoài năm thứ độc trong Tâm

Còn bao Bị, Tại trong tầm nhân sanh

Tâm vô thường: (38) Bị, Tại hành

Đã vô thường: dễ chi mình tự do

Sáng vừa thương:  lấy chi dò

Chiều đã ghét lấy chi đo đạt chừ!  (350)

 

Thương thương ghét ghét sật sừ

Bị Bị Tại Tạilắc lư lật lường

Đã không chủ được lập trường

Lấy chi Tự Tại để thương, để chừ

Những lời nguyện ước xuân thu

Lấy chi giữ được thiên thu bây chừ

Ngâm ca thiên hạ ngàn thu

Mấy ai khỏi Bị, Tại như Phật Đà

Mắt kia không đốm không hoa

Tâm kia không thiết không tha mộng tình  (360)

 

(38):Vô thường:Vô: Không, trống không, không có gì. Thường: luôn luôn như vậy.

Vô thường là không luôn luôn như vậy, tức là có thay đổi, biến hóa không chừng.

Các vật ở thế gian, trước không nay có, có rồi lại không, nên thảy đều Vô thường. Tất cả pháp hữu vi đều có sanh diệt, lưu chuyển, không phút nào yên, nên gọi là Vô thường.

Toàn bộ lợi nhuận của công ty cổ phần Đại Nam không chia cho cổ đông. Lợi nhuận sau khi tái đầu tư, công ty sẽ dành 100% lợi nhuận còn lại cho quỹ từ thiện Hằng Hữu hoạt động vì cộng đồng, đặc biệt là chương trình mổ tim dành cho trẻ em