Vu Lan Phần 8

Vu Lan Phần 8

 

Chỉ những muốn gặp thời cá nước

Hội rồng mây cá vượt vũ môn

Bao phen gối mỏi chân chồn

Chưa từng gặp đặng ấn son bảng vàng

Tiến đã chẳng “vi quan” thỏa chí

Thoái khôn về vị trí “vi sư” (790)

Kinh thành cát bụi vô tư

Mấy ai để mắt ông đồ hỏng thi

Tiền đã hết lấy chi độ nhật

Nẻo về làng bước thấp bước cao

Trời chiều Hồng Hộc bay cao

Sa chân sẩy bước ai nào xót thương

Xác nọ ướp ngoài sương ngoài nắng

Hồn kia chìm trong đắng trong cay

Một đời những tỉnh cùng say

Chưa từng có được một ngày vinh hoa (800)

Lại những kẻ sa đà nhậu nhẹt

Hết rượu kia lại đến thịt này

Tâm Linh mờ mịt tối ngày

Lấy chi soi tỏ xưa nay ngọn nguồn

Đã thế, lại ương ương dở dở

Phận làm người cốt giữ ngũ luân

(Làm người phải giữ ngũ luân

Ai mà thiếu một mười phân thẹn thùng)

Kiếp say xỉn khó tròn nhân đạo

Trước hết là “hiếu đạo vi tiên” (810)

Một khi “biết hết” trắng đen

Lấy chi báo hiếu Thung Huyên đôi đường

Ngoài hiếu đạo, còn trung đạo nữa

Đã đục rồi khôn tỏ niềm trong

Làm người, có nợ non sông

Say sưa sao tỏ được lòng trung trinh

Còn bao món nợ tình nợ nghĩa

Kẻ say sưa há dễ báo đền

Trăm năm thoáng ngựa qua rèm

Một mai thác xuống cửu tuyền u minh (820)

Còn cái xác trương sình ra đó

Cảnh ngộ này tứ cố vô thân

Cô hồn thất thểu phân vân

Bao giờ gặp đặng ánh xuân Di Đà

Lại những kẻ sa đà cờ bạc

Thói đỏ đen đến thác không chừa

Sống thì tham bạc tham cờ

Thác rồi hồn phách vật vờ linh đinh

Thương bấy những chúng sinh thập loại

Các đẳng cô hồn bại hoại tâm (830)

Khi rời dương thế về âm

Khát khao một nén hương trầm Phật gia

Lại những kẻ vào ra sông bể

Nghề ngư dân chi kể phong ba

Một đi lìa cửa lìa nhà

Nắm xương tàn lạnh làm ma hải hồ

Lại những kẻ tội đồ vướng víu

Tội mình làm mình chịu đã đành

Có khi nghiệp chướng đành hanh

Tội đâu kiếp trước để dành đời nay (840)

Rồi thân phận tù đày rơm rác

Biết khi sinh khi thác khi nào?

Cuộc đời như giấc chiêm bao

Tấm thân sâu kiến ai nào động quan

“Lại những kẻ hàm oan sông suối

Lại những người sẩy cối sa cây

Có người leo giếng đứt dây

Người trôi nước lũ kẻ lây lửa thành

Họa nước lửa khéo đành hanh thế

Họa binh đao khéo rẽ rún người (850)

Dương gian gió dập mưa vùi

Lá khô chưa rụng đã rời lá xanh

Bao hồn trẻ có sanh không dưỡng

Những vong linh chưa hưởng vị đời

Thời gian ngắn ngủi kiếp người

Mầm non sớm héo lộc tươi sớm tàn

Ôi những kẻ ẩn ngang bờ bụi

Hoặc là vương ngọn suối chân mây

Hoặc là yếm cỏ bờ cây

Hoặc là quán trọ cầu này bơ vơ (860)

Ôi những kẻ sa bờ lạc bến

Xác phơi sương hồn nguyện mù sa

Lời thì chẳng miệng nói ra

Mà tâm mà sự thì là vô biên

Ấy là những ưu phiền nhức nhối

Những nhớ nhung tiếc nuối khát khao

Những ăn năn những nghẹn ngào

Những hoảng hốt, những thức thao cội nguồn

Ôi thập loại cô hồn vất vưởng

Long đong theo nghiệp chướng tự thân (870)

Lênh đênh muôn dặm tử thần

Biết tìm đâu chốn dừng chân nương mình

Tiết tháng bảy mưa linh gió hãi

Các vong hồn trăm tái nghìn tê

Ngưỡng trông đức Phật Mâu Ni

Thần thông quảng đại hộ trì chúng sanh

Lại ngưỡng trông ơn lành Nam Hải

Quan Thế Âm tự tại từ bi

Giọt cam lồ biếc dương chi

Tưới thơm tưới sạch cõi si mê tình (880)

Cho tất cả vong linh thập loại

Thoát mê tân khổ hải đau thương

Nên ly điên đảo mộng trường

Siêu sinh tịnh độ tây phương Di Đà

Chính từ mối vị tha vi diệu

Mà mùa sau báo hiếu kể trên

Của đại hiếu Mục Kiền Liên

Trong dân gian lại có thêm trai đàn

Để đáp ứng vô vàn khấn nguyện

Của vô vàn bất thiện vong nhân (890)

Nguyện cầu đấng Đại Từ Tâm

Phép mầu xóa tội vong nhân đọa đày

Vì tâm Phật vừa rày vô ngã

Nên một là tất cả không hai

Từ bi bám khắp mọi loài

Chẳng phân quý tiện trong ngoài, thân sơ

Toàn bộ lợi nhuận của công ty cổ phần Đại Nam không chia cho cổ đông. Lợi nhuận sau khi tái đầu tư, công ty sẽ dành 100% lợi nhuận còn lại cho quỹ từ thiện Hằng Hữu hoạt động vì cộng đồng, đặc biệt là chương trình mổ tim dành cho trẻ em