Vu Lan Phần 9

Vu Lan Phần 9

Để thập loại vong nhân thất thểu

Đói rét và nặng trĩu cô đơn

Sơn cùng, sông rạch bên đường

Ăn năn, hối tiếc, chán chường, khát khao (940)

Những tâm sở kể sao cho xiết

Chúng hùn nhau giết chết niềm tin

Có tâm chẳng chút bình yên

Cho hồn chẳng chút như nhiên đạo tràng

Những tâm sở vô vàn ngang trái

Nó khiến người ta mãi vong thân

Sống thì làm kẻ ác nhân

Thác thì làm quỷ sa chân A Tỳ

Do thất tình Ái kia Ố nọ

Dục, Lạc, Ai, Hỷ, Nộ, tưng bừng (950)

Cộng thêm lục dục trùng trùng

Một là sắc dục! Tham dung mạo này

Hai: hình mạo dục, say dáng vẻ

Nó thiên kiều, nó bá mị kia

Ba: tư thái dục uy nghi

Vì người đỏm dáng, mình si mê lầm

Bốn là ngữ ngôn âm thanh dục

Vì giọng ai mật ngọt ngon đường

Đàn ai trầm bổng du dương…

Năm: tế hoạt dục… da nàng quá xinh (960)

Khiến lòng ta rung rinh thổn thức

Sáu: là nhân tướng dục ấy là

Tướng người xinh đẹp như hoa

Khiến lòng ta nó ngân nga rạt rào

Thất tình lục dục bao phiền toái

Chúng khiến ta bại hoại tinh thần

Ngoài ra còn cái tham sân…

Gọi là ngũ dục nó vần xoay ta

Chúng khiến ta tiêu ma tính Phật

Tiêu ma con người thật của mình (970)

Cái ta cơ khổ linh đinh

Vì không từng được cùng mình sống chung

Vì chất sống tự dưng suy thoái

Chỉ còn là tồn tại hiện sinh

Sống đây mãi chẳng có mình

Cái mình Phật tánh, cái mình thiện căn

Chỉ còn mỗi bản năng sinh vật

Đạp lên tất tần tật thiên lương

Bản năng tự vệ sinh tồn

Chẳng còn đếm xỉa luân thường nhân sinh (980)

Sống chỉ để mà giành mà giật

Là quơ quào là lật lường nhau

Mà lấn trước mà đè sau

Mà quên cái nỗi thương đau của người

Ngoài ngũ độc còn mười cái khổ

Là sinh lão bệnh tử lần khân

Là yêu mà chẳng được gần

Là ghét mà phải chung thân láng giềng

Là cầu chẳng đặng nên bi phẫn

Và cuối cùng Ngũ Ấm phận duyên (990)

Như dầu đổ lửa phùng lên…

Ấy là Bát Khổ oan khiên hại người

Khắp bốn cõi chân trời góc biển

Muôn vong linh ẩn hiện ma trơi

Thân nào thân chẳng tả tơi

Lòng nào lòng chẳng rã rời niềm đau

Nguyện chư Phật cao sâu trời biển

Thả bè lau chú nguyện độ tha

Giải trừ tội chướng gần xa

Đàn tràng sám nguyện hằng hà tội nhân (1000)

Nương đạo lý núp chân pháp giới

Tự cùng tha chung mỗi cội nguồn

Hành thâm pháp ngữ linh ngôn

Để cho Bát Nhã pháp môn hiển bày

Bát Nhã tâm kinh đầy mầu nhiệm

Sắc tức không… cõi đến nơi về

“Trông ra bến hoặc bờ mê

Nghìn thu lửa chớp, bốn bề một gương”

Toàn bộ lợi nhuận của công ty cổ phần Đại Nam không chia cho cổ đông. Lợi nhuận sau khi tái đầu tư, công ty sẽ dành 100% lợi nhuận còn lại cho quỹ từ thiện Hằng Hữu hoạt động vì cộng đồng, đặc biệt là chương trình mổ tim dành cho trẻ em