Những Bước Về Tâm - Phần 1

Những Bước Về Tâm - Phần 1

 

Hỏi thăm Văn Hóa là gì ?

Văn là vẻ đẹp - vẻ huy vẻ hoàng

Bước đi nhân loại rỡ ràng

Tiến lên cái đẹp cao sang tinh thần

Hóa là chuyển hóa, chuyển luân

Thăng hoa tới cõi mỹ chân thiện hoài.

Mỗi ngày tiến tới tương lai

Từ đêm tối, tới ban mai không ngừng

Triều đời bất tuyệt không ngưng

              Cỏ hoa tươi rói chất từng xe Quay

 

Đời phi nhân loại hôm nay

Chỉ là hạt bụi của ngày mai sau.

Loài người loài vật giống nhau

Cùng chung bản thể nhiệm mầu hóa công

Nhưng trong nhất thể đại đồng

Vẫn mang nét tiểu dị trong hành trình.

Loài người thì có Văn Minh

Tỏ từ văn hóa nhân sinh tuyệt vời

Loài vật chi có nụ cười

              Chi có suối lệ biển khơi nồng nàn.

 

Từ văn hóa của nhân gian

Dựng nên Văn Hiến những ngàn ngàn năm

Chở nguyên vẹn ánh trăng rằm

Để cho thơ có mặt trăng, mặt trời.

 Vậy, Văn Hóa: ấy, con người

Vậy, Văn Minh: ấy, mặt trời nhân sinh

Vậy, Văn Hiến: ấy, công trình

Thi thư lễ nhạc dựng kinh điển vàng

Ngoài tính Nhân Bản rõ ràng

           Văn Hóa còn tính không gian rạch ròi

 

Tùy theo mỗi chốn mỗi nơi

Mỗi quê hương, mỗi đất trời, non sông

Mà văn hóa dựng kỳ công

Với những nét đặc thù không tiệp màu

Chẳng hề lẫn lộn vàng thau

Để cho trái đất muôn màu đẹp tươi

Ngoài tính không gian tuyệt vời

Văn Hóacòn đậm tính thời gian kia

Vì trong Văn Hóa diệu kỳ

           Luôn có những bước chân đi tới hoài

 

Như dòng sông – tới tương lai

Tạo nên nét đặc thù loài - Người – Ta

Xác muôn sinh vật gần xa

Xưa nay chẳng đổi thay qua một lần

Những con chim hót điệu thần

Từ ngàn xưa vẫn mỗi vần điệu thôi

Loài người, từ thuở “ thôi nôi”

Đến nay đã đổi bao mươi giọng đàn

Tạo nên bao vẻ huy hoàng

      Trong bao sinh hoạt nhân gian - công trình …

 

Này thơ này nhạc xinh xinh

Vẫn phi vật thể tâm linh tuyệt vời

Này lầu, này các tươi mươi

Những kỳ công vật thể ngời trăng sao

Trăm muôn biểu tượng dồi dào

Hiện thân văn hóa thanh cao tánh người.

Tánh kia bản thiện đời đời

Phát huy muôn vẻ giữa thời – không – gian

Đặc thù nhân bản vẻ vang

           Vươn lên sinh bản ngày càng vô song.

 

Đẹp sao văn hóa đại đồng

Những giọt lệ cùng mặn,

những giọt máu cùng hồng”ai ơi!

Việt Nam: văn hóa con người

Từng thời, từng buổi, từng nơi vươn mình

Ngọt ngào lời “Tam Tự Kinh”  

Người chưng xưa tính vốn lành ” - đúng không?

Bốn phương Nam Bắc đại đồng

Con người cùng một tổ tông nhất bào

Như nguồn suối tự trời cao

           Bản thân vốn sạch  như  sao trên trời

 

Chẳng qua tập nhiễm thói đời

Tính Tương Cận,Tập thời Tương Viễn mà!

Một niềm tin rất sâu xa

Nơi con người thật – trong – ta - mỗi người

Chính là đặc điểm tuyệt vời

Của Văn- Hóa – Sinh - Hoạt nơi Việt Thường

Nét ưu việt rất phi thường

Của nền “văn hóa Nam phương” chính là

Một Văn Hóa ẩn tinh hoa

             Văn Hóa nội liễm sâu xa âm thầm

 

Văn Hóa nội: lẫn vào tâm

Ứng thân bằng thái độ cần, liêm, minh

Thiên hạ viết những lời kinh

Việt Nam thực hiệnnghĩa kinh thánh hiền

Ấy là Văn Hóa y nguyên

Thể hiện bằng chính con tim – và bằng

Nếp sinh hoạt đẹp vầng trăng

Ánh Nga xuân hạ – Gương Hằng thu đông

Người ta lấp biển đào sông

          Người ta đắp những tượng đồng thật to

Toàn bộ lợi nhuận của công ty cổ phần Đại Nam không chia cho cổ đông. Lợi nhuận sau khi tái đầu tư, công ty sẽ dành 100% lợi nhuận còn lại cho quỹ từ thiện Hằng Hữu hoạt động vì cộng đồng, đặc biệt là chương trình mổ tim dành cho trẻ em