Những Bước Về Tâm - Phần 2

Những Bước Về Tâm - Phần 2

 

Thằng Bờm có cái quạt mo

Chín trâu không đổi mười bò không trao

“ Một nắm xôi ”quá ngọt ngào

Chở tròn tri túc, tự hào, vô vi

“ Làm chi cũng chẳng làm chi

   Dẫu có làm gì cũng chẳng làm sao”(1).

Bằng niềm tín ngưỡng thanh cao

Hướng về nhất thể ngọt ngào sắc không

Vào chơi trong cõi mênh mông

               Nhẹ xem như sợi lông hồng cái ta

 

Cân phân giữa cái dung hòa

Bên là Thái Lĩnh, bên là Hồng Mao

Nặng thì chín chữ cù lao

Công cha nghĩa mẹ xiết bao biển trời

Ai sinh ta được làm người

Biển Đông khuya sớm đầy vơi ngọn triều

Thương con, tình mẹ bao nhiêu

Thương con, dạy một chữ yêu nằm lòng.

Nguồn đâu cho nước mênh mông

             Cội đâu cho cánh hoa hồng nở ra

 

Trăm nghìn thao thức vì ta

Trăm nghìn trao trút như là biển Đông

Bây giờ đứng giữa non sông

Có đây, sao lại dám không cho đành ?

Non cao ơi ! Chữ hiếu tình

Biển sâu ơi ! Chữ trung trinh nước nhà

Trăm năm trong cõi người ta

Chữ trung chữ hiếu ấy là đạo nhân

Và, Văn Hóa Việt tự thân

        Chính nhờ nếp sống tinh thần hiếu trung

 

Người đời muôn sự của chung

Hơn nhau một tiếng anh hùng(2).Nhớ chăng ?

Câu ca dao đã nói rằng …

Là anh hùng kẻ sống bằng cái tâm

Cái tâm trí dũng cái tâm

Từ bi. Thể hiện cái tầm thiện lương.

Dẫu không đình đám khoa trương

Không những vật thể biểu dương ngời ngời

Nhưng văn hóa Việt ngàn đời

             Vẫn long lanh một nụ cười hoa Sen

 

Trong đầm gì đẹp bằng Sen

Lá xanh bông trắng lại chen nhụy vàng

Nhụy vàng bông trắng lá xanh

Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn(3).

Dù cho trải vạn gông cùm

Trải trăm thử thách trải muôn đọa đày

Dù cho trải mấy đắng cay

Việt Nam vẫn giữ lòng này sạch trong

Như lời kinh Phật vỡ lòng

      Như lời Thánh Khổng tỏ trong đạo thường

 

Như lời Kinh Lão biểu dương

Việt Nam văn hóa thiêng liêng tự là

Dù không thừa điệu cầm ca

Dù không dư những tháp ngà văn chương

Dù chưa lập thuyết, lập ngôn

Dù nghèo lăng tẩm, miếu đường uy nghi

Dù khoa học chửa quang huy

Dù kinh tế chửa phương phi kịp người

Nhưng, trong sinh hoạt cuộc đời

           Văn hóa Việt rõ tuyệt vời thăng hoa

 

Với tình người thực thiết tha

Với tính người thật đậm đà uyên nguyên

Thực tâm kinh, thực thánh hiền

Thực nhân bản, thực tâm truyền ấn tâm

Như con cá gáy, tự thân

Đã mang sẵn: cái tính Rồng : Việt Nam

Tự bốn ngàn năm gian nan

Bốn ngàn năm lửa thử vàng lâm li.

Bốn ngàn năm hùng sử thi

          Đã hàm tiếu một hoa Quì Hướng Dương

 

Điều kỳ diệu rất Đông Phương

Là tự thân đóa Hướng Dương hoa này

Vừa theo hướng Mặt Trời, xoay

Mà vừa tự tỏa ánh ngày tự tâm !

Đóa Nhật Quì tự thân tỏa sáng

Một vầng dương sáng lạn ! Ô hay !

Sao như “ phép lạ” thế này ?

Có chi đâu ! Mặt – Mũi – Xưa – Nay là…

Hoa Quì hướng nhật thiết tha

            Đồng thời, chính tự nó là vầng đông

 

Vì chung nhất thể đại đồng

Ấy điều kỳ diệu phương Đông Việt Thường

Không hai, không một: tỏ tường !

Bất Nhất, Bất Nhị: cột rường xưa nay !

Trong hai kia có một này

Trong một đó có hai đây: hợp hòa …

Một, hai: từ đạo mà ra

Một là Thái Cực, hai là Lưỡng Nghi

Trong cơ Tứ Tượng diệu kỳ

         Có thái ( lớn) thiếu( nhỏ) đi song hành

 

Song song bên hoại bên thành

Thái Dương: hoại, Thái Âm: thành, vần xoay…

Bất Thường, Bất Đoạn xưa nay

Bất Tăng, Bất Giảm : vơi đầy âm dương

Một khi lẽ đạo tỏ tường

Tâm linh Việt vượt Đoạn Trường Tân Thanh

Mà vươn lên cõi trời xanh

Tỏa lan trong nếp sống lành như thơ

Dựng nhân trí dũng cõi bờ

              Phô chân thiện mỹ bút tờ ca dao

 

Non cao ai đắp nên cao

Sông sâu ai bới ai đào mà sâu(4)

Tung hô đạo pháp nhiệm mầu

Vai mang nhật nguyệt Á Châu lên đàng

Một Trung một Hiếu rõ ràng

Một Nhân một Nghĩa vẻ vang luân thường

“ Thấy ai đói rét thì thương

Rét thường cho mặc, đói thường cho ăn ”(5)

Tre tàn rồi lại có măng:

         Lương tri tại ngã lương năng cộng đồng

Toàn bộ lợi nhuận của công ty cổ phần Đại Nam không chia cho cổ đông. Lợi nhuận sau khi tái đầu tư, công ty sẽ dành 100% lợi nhuận còn lại cho quỹ từ thiện Hằng Hữu hoạt động vì cộng đồng, đặc biệt là chương trình mổ tim dành cho trẻ em