Những Bước Về Tâm - Phần 4

Những Bước Về Tâm - Phần 4

 

Hai thần tranh một “Nàng Thơ”

Ai đi trước sẽ được Vua gã nàng

Sơn Tinh đến trước được nàng

Thủy Tinh chậm bước, mưu toan phục thù

Phép thần vũ hoán phong hô

Dâng cơn hồng thủy tuyệt mù mây xanh

Sơn Tinh đáng mặt đàn anh

Nước bao cao, núi  dướn mình cao hơn !

Cuối cùng nước cũng thua non !

           Để cho Việt tộc trường tồn thiên thu !

 

Tuyệt vời Lạc Việt binh thư :

Lấy trường thắng đoản, nhu mà thắng cang

Lấy tĩnh chế động mới an

Như Sơn Tinh vậy: an nhàn chiến công!

Cây kia ăn quả ai trồng

Sông kia uống nước hỏi dòng từ đâu?

Hùng Vương nhớ nghĩa cao sâu

Kinh Dương Vương mở trang đầu sử xanh

Lạc Long Quân đấng cha lành

       Cưới Âu Cơ - Mẹ sanh thành trăm con

 

Nhân kia quả nọ vuông tròn

Thiên thu một tấm lòng son Việt Thường

Lạc Long Quân: Hùng Hiền Vương

Sau Hùng Quế, nối tông đường: Hùng Hoa

Hùng Hi nối nghiệp vua cha

Hùng Hồn – Vĩ …Chiêu… thêm ba đời Hùng

Sang đời Hùng Định - Uy… phong

Hùng Trinh, Hùng Vũ - sang Hùng Việt Vương

Hùng Anh, Hùng Triệu kiên cường…

 …Tạo, …Nghi, … Duệ, …Thập Bát Vương kế truyền

 

Đời nào đời nấy như nhiên

Một tâm bản thiện Rồng Tiên, Tiên Rồng

 “Truyện Trầu Cau” một tấm lòng

Hai anh em nọ yêu chung một nàng

Người anh cưới được hồng nhan

Người  em buồn bã đi lang thang đời.

Qua rồi ngày một ngày hai

Một hôm dừng lại, mệt nhoài, đứt hơi

Hồn đau nhẹ thoát về trời

            Còn thân xác hoá đá,  phơi sâu rừng

 

Bên bờ con suối rưng rưng

Tuôn tuôn dòng lệ không ngừng tuôn tuôn…

Bấy giờ cốt nhục tình thương

Người anh buồn bã lên đường tìm em

Trải bao sương nắng ngày đêm

Một hôm dừng bước ngồi trên tảng - đá - người

Thế rồi, hơi thở ngừng hơi

Thế rồi, cái chết tới nơi. Thế rồi

Xác kia trên tảng đá người

               Hóa cây một gốc vươn trời mà cao

 

Bàn tay phảy gió rì rào

Như niềm vẫy gọi thuở nào tìm em

Ba người, hai đã qui tiên

Còn mỗi vợ hiền (cũng chị hiền) kia

Lại thêm định mệnh sẵn đề

Lại nối bước khắp sơn khê đi tìm

Để rồi sau bao ngày đêm

Lại ngã xuống giữa rừng thiêng - cạnh chàng

Thác rồi, hóa sợi dây oan

  Dây trầu thiếp quấn quanh chàng : thân cau

 

Thế là từ đó về sau

Vôi, Trầu, Cau quấn quít nhau vạn đời

Hóa nên nghi lễ tuyệt vời

Của văn hóa Việt thắm tươi nghĩa tình

Những trang sử đẹp quê mình

Mỗi trang sư, một lời kinh nhiệm màu

Chữ Nôm khởi dựng công đầu

Thiết tha giọng mẹ Giao Châu Việt thường

Hàn Thuyên ngôn ngữ mười thương

         Câu lục câu bát vấn vương nghĩa tình

 

Khởi đầu, cước vận đoan trinh

 Nói theo, yêu vận dệt xinh điệu vần

Buông lơi, Cước vận thanh tân

Cước lục, cước bát bình quân khoan hòa

“ Trăm năm trong cõi người ta”

“Mua vui cũng được một vài trống canh” ( 7 )

Thơ Nôm lục bát riêng dành

Sợi tơ quấn quít sử xanh nghìn trùng

Từ vô thủy đến vô chung

         Nhịp tao nôi mẹ nhịp trùng trùng dương

 

Nét môi mẹ vẽ thiên đường

Tao nôi mẹ nhịp tình thương thái hòa

Việt Nam từ dựng sơn hà

Đến nay, cho đến cả và thiên thu

Vẫn còn quê mẹ lời ru

Câu thơ lục bát vân du chín tầng

Đã đành “ không, sắc”  phù vân

Nhưng trong không sắc có vần điệu thương

Cho nên không sắc diệu thường

           Và như thế, Việt Nam trường tại: thơ !

 

Ai về… nhớ vọng phu xưa

Người chinh phụ hóa đá chờ chinh phu

Chờ mà hóa đá được ru ?

Họa chăng tiết hạnh thiên thu quê mình

Một yêu, yêu trọn khối tình

Một thương, thương trọn tiết trinh ba đời

Những trang Nam Tử Hán ơi

Những trang NamTử Hán người Việt Nam.

Làm trai đứng giữa vinh quang

          Nhớ chăng tiết phụ đoạn tràng cô đơn

Toàn bộ lợi nhuận của công ty cổ phần Đại Nam không chia cho cổ đông. Lợi nhuận sau khi tái đầu tư, công ty sẽ dành 100% lợi nhuận còn lại cho quỹ từ thiện Hằng Hữu hoạt động vì cộng đồng, đặc biệt là chương trình mổ tim dành cho trẻ em