Những Bước Về Tâm - Phần 3

Những Bước Về Tâm - Phần 3

 

Một uy một dũng tang bồng

Bốn nghìn năm: một chiến công trường kỳ

Này gương Phù Đổng anh nhi

Phá giặc xong, lặng lẽ về “cố hương

Này Đinh Bộ Lĩnh ngoan cường

Phất cờ lau, dựng kỷ cương sơn hà.

Mở đời tự chủ nguy nga

Phát huy văn hóa, thăng hoa Việt tình

Đinh truyền qua Lý quang vinh

      Với Lý Thường Kiệt - Bắc chinh hai lần

 

Namquân hiển rộng oai thần

Đốt  Ung Châu, vỡ mặt quân tham tàn

Lý qua Trần, bước vinh quang

Vô Vi Văn Hóa lại càng phát huy

Vô vi, vô ý diệu kỳ

Phá Nguyên quân, đọ dũng uy chính tà

Thần vô úy tự đâu ra

Phải chăng từ cõi lòng ta trong lành

Không tham lợi, chẳng tham danh

 Không chấp Ngã - Pháp - Tử Sanh - Đoạn trường

 

Tuyệt vời tuệ kiếm kim cương

Diệt tan tám loại ma vương hung tàn

Hải Đông tâm sự ngàn vàng :

Vua nhân , tôi dũng đôi hàng “sử thi”

Vua rằng: “ Giặc mạnh dường kia”

“ hay ta hàng để yên bề cho dân?”

Tôi rằng “ Bệ Hạ chí nhân !”

Muốn hàng “ Hãy chém đầu thần trước đi!”

Thế rồi vũ lộng thần uy

      Việt Nam kháng chiến trường kỳ nên công

 

Bao phen đuổi giặc Nguyên Mông

Viết lên trang sử vô song địa cầu

Vó ngựa Mông Cổ tới đâu

Nơi ấy chỉ còn đầu lâu hoang tàn

Chỉ duy nhất có Nam Bang

Lấy nhân trí dũng hiên ngang đối đầu

Quét Nguyên Mông sạch làu làu

Viết nên trang sử công đầu cổ kim

Xưa nay sách vở thánh hiền

      Dạy Tam Cương, lại dạy thêm Ngũ Thường

 

Phật truyền đạo pháp kim cương

Lão truyền đạo đức kinh chương nhiệm mầu

Lập ngôn, lập thuyết muôn câu

 Việt Nam gian khó lấy đâu thì giờ

Lấy đâu phương tiện Hồng Cơ

Vậy, lấy hiện thực làm tờ ca dao

 “Lên non cho biết non cao

Nuôi con cho biết công lao mẹ hiền” (6)

Lấy ngay cuộc sống tinh tuyền

 

             Để thực hiện đạo thánh hiền lưu phương

Làm cho rõ mặt phi thường

Bằng lối “vô pháp”, bằng đường “vô môn

Bằng lời “ lục bát vô ngôn

Lá tre lá trúc, gió Nồm gió Nam

Tuyệt vời văn hóa Việt Nam

Phi không phi sắc mở trang sử hồng

Chữ rằng sắc tức thị không

Không tức thị sắc- cõi bồng tang thơ

Mỗi trang sử một vần thơ

          Nghìn trang huyết sử, một tờ tâm kinh

 

Chữ trung, chữ hiếu, chữ tình

Ba chữ gói một nòi tình Văn Lang

Mười tám đời vua Hùng Vương

Mỗi đời là một bản đàn nước mây

Những Chử Đồng Tử thơ ngây

Vùi thân trong cát, ai hay duyên trời

Những anh Trương Chi tuyệt vời

Người thời thật xấu, hát thời thật hay

Tương tư sao đẹp như vầy

         Thác rồi, tim hóa ngọc này trắng trong

 

Những Bánh Dày những Bánh Chưng

Văn hóa ẩm thực biểu trưng đất trời

Hiện thân đạo lý tốt tươi,

Ơn cha nghĩa mẹ đời đời chẳng quên

Tam tài đắp móng xây nền

Có trời có đất mới nên con người

Ví như mỗi kể ngươi thôi

Thì văn minh nọ ôi thôi còn gì!

Có trời- đạo lý huyền vi

           Có đất-vạn vật đồng quy một nguồn

 

Có trời- mới có thiên lương

Có đất mới có tình thương đại đồng

Thương nhau- thương núi thương sông

Thương nhau - thương ruộng thương đồng - thương quê

Cả và trái đất xum xuê

Là chung một tổ ấm đề huề vui

Mười tám đời Vua Hùng ơi!

Mỗi đời là một nụ cười Tam Nguyên

Ba Vì còn tích Tản Viên

     Sơn Tinh với Thủy Tinh huyền thoại xưa...

Toàn bộ lợi nhuận của công ty cổ phần Đại Nam không chia cho cổ đông. Lợi nhuận sau khi tái đầu tư, công ty sẽ dành 100% lợi nhuận còn lại cho quỹ từ thiện Hằng Hữu hoạt động vì cộng đồng, đặc biệt là chương trình mổ tim dành cho trẻ em