Những Bước Về Tâm - Phần 5

Những Bước Về Tâm - Phần 5

 

 

Ai kia tỏ mặt phi thường

Đằng sau ai, có một nguồn yêu thương

Một nguồn thơ đẹp mỹ miều

Một nguồn hương lửa ấm triều tâm linh

Một nguồn nghị lực nhân sinh

Tạo nên sức mạnh đăng trình vẻ vang

Đằng sau một sự nghiệp chàng

Có hình bóng của một nàng -  là em

Tâm tình ấy – đóa hoa sen

           Vươn lên trong cõi bùn đen lạnh buồn

 

Làm sao trở lại cội nguồn

“ Nhân chi sơ, tánh bản thiện ”Hồn Hậu xưa

Để nằm ngơi dưới giàn dưa

Mà nghe từng hạt sương mưa ngọt ngào

Trở về nguồn cội ca dao

Muốn tắm mát thì lên ngọn sông Đào” ban sơ

Trái Sim chín tự bao giờ

Đói ăn một nửa, nửa chờ người thương

Làm sao trở bước trầm hương

            Mà nghe tiếng gọi thiên lương vỗ về

 

Năm xưa bên cội bồ đề

Còn nghe nửa sợi tóc thề em trao

Việt Nam Văn Hóaca dao

Việt Nam Văn Hóatâm giao tuyệt vời

Việt Nam Văn Hóacon người

Việt Nam Văn Hóanụ cười xưa nay

Việc Đời vay trả, trả vay

Niềm tin nhân quả xanh mây chín tầng

Vì chưng thiện chính là chân

            Mỹ chính là thiện… xoay vần ba ngôi

 

Niềm tin nhân quả luân hồi

Niềm yêu nhân loại đất trời mênh mang

Chuyện xưa “ ăn khế trả vàng”

Chuyện xưa “ Tấm Cám” cưu mang Việt Thường

Tuyệt vời nghĩa sống tròn xinh

Nửa sống cho mình, nửa sống cho nhau

Hiếu Trung hai chữ trên đầu

Nghĩa Nhân hai chữ dãi dầu lòng son

“Một cây làm chẳng nên non

               Ba cây chụm lại nên hòn núi cao.” (8)

 

Ơn dưỡng dục, đức cù lao

Tình dân tộc, nghĩa đồng bào tương lân

Một gương đoàn kết quân dân

Một cương lĩnh, một phương châm : vạn đời !

Chữ “ mình” đẹp lắm, ai ơi !

Vừa là ta, vừa là người – là nhau !

“ Trăm năm rồi có gì đâu

Chẳng qua một nắm cỏ khâu xanh rì ”

Chữ rằng: Sinh ký tử quy

               Văn Hóa Việt lấy từ bi làm đầu

 

Coi toàn thế giới là “ nhau ”

Tuy hai là một – nên câu thái bình

Chuyện “ cây khế” mở phương trình:

Luật nhân quả dệt tròn xinh cuộc đời

Ở hiền ắt gặp lành thôi

Ở ác gặp dữ – tham thời phải thâm

Chuyện “ Tấm Cám ” cũng chung tầm

Con người phải sống bằng tâm nhân nghì

Chuyện Tấm Cám hay bài thi

            Bài thi đức hạnh đổ về Tây Phương

 

Hay bài thơ của thiên lương

Xinh quốc sắc, ngát thiên hương nhân tình

Cô Tấm mồ côi phận mình

Con chồng, mẹ ghẻ: cảnh tình xưa nay

Nhưng dù trăm đắng ngàn cay

Vẫn giữ một tấm lòng này sạch trong

Thế rồi, trải bấy long đong

Vẫn vươn lên giữa Long Vân hội đời

Người hiền ắt được hương trời

          Hiền thời gặp Bụt, lành thời gặp Tiên

 

Cuối cùng quả phúc đoàn viên

Một ngôi hoàng hậu đẹp như Châu Trần

Còn mụ dì ghẻ bất nhân

Lại cô em ghẻ – Cám – tâm vô nghì

Theo luật nhân quả huyền vi

Lưới trời lồng lộng – thưa thì có thưa

Song không để lọt bao giờ

Gieo gió gặt bão– cũng như ở hiền

Ắt là gặp hội thần tiên…

          Ôi Văn Hóa Việt đẹp thiên truyền kỳ

 

Đẹp trong từng lời cổ thi

Lời ca dao đẹp đôi vì Sâm Thương

Trong túi hành quân đường trường

Bốn ngàn năm – mỗi một chương quân hành

Bốn ngàn năm Chống để Thành

Bốn ngàn năm  Tri - bằng hành để Tri

Người ta đọc tụng Kinh Thi

Kinh Phật, Kinh Lão, lâm ly huyền đàm

Xinh ơi ! Văn Hóa Việt Nam

             Bốn ngàn năm để thơ làm mình chơi

 

Bốn ngàn năm đạo … tức đời

Trong từng hơi thở thơm hơi thở thiền

Tự thân vô úy nhãn tiền

Hy sinh vì nước chẳng phiền lụy ai

( Đâm đầu vào lỗ châu mai ! )

Tự thân vô ngã: vì người quên ta

Trên vì nước, dưới vì nhà

Vì, vì tất cả – vì ta yêu vì

Bốn ngàn năm pho sử thi

            Bốn ngàn năm ngọn đạo kỳ vàng son

Toàn bộ lợi nhuận của công ty cổ phần Đại Nam không chia cho cổ đông. Lợi nhuận sau khi tái đầu tư, công ty sẽ dành 100% lợi nhuận còn lại cho quỹ từ thiện Hằng Hữu hoạt động vì cộng đồng, đặc biệt là chương trình mổ tim dành cho trẻ em