Những Bước Về Linh - Phần 1

Những Bước Về Linh - Phần 1

 

Những bước về Tâm để có Linh

Bước về Tâm để có Tâm kinh

Về Tâm ắt có Linh mầu nhiệm

Tâmvượt ra ngoài lẽ tử sinh.

Tứ Bất Tử, tứ huyền linh

Tản Viên Sơn Thánh – Sơn Tinh Ba Vì

Tượng trưng sức mạnh thần kỳ :

Dĩ tĩnh chế độngnhu thì thắng cương.

Lại tượng trưng chí ngoan cường

            Vượt thiên tai, dựng thiên đường ấm no.

 

Bé Phù Đổng, tượng trưng cho

Tinh thần độc lập tự do Việt Thường.

Phá cường địch, trấn biên cương (1)

Quét xong giặc, lại “ cố hương” quay về

Chử Đồng Tử : “ Mối tình quê”

Mối tình vương giả “ đề huề” (2) thứ dân.

 “ Chàng trai không áo không quần”

Cưới cô “ Công chúa toàn thân ngọc ngà”

Thì ra … thì ra … thì ra …

                Và Tứ Bất Tử (3) nguy nga cuối cùng.

 

                       Là nàng Công Chúa gấm nhung

Xưng danh Liễu Hạnh, con cưng Ngọc Hoàng

Ba “ ông” xưa thời Hùng Vương

Được dân gian phụng thờ hàng ngàn năm.

Mỗi riêng Liễu Hạnh là nàng

Cuối Lê mới được dân gian phụng thờ

Tương truyền – như một bài thơ

Nàng Quỳnh Hương, con đức Vua Thiên Đình.

Lỡ tay vỡ chén ngọc xinh

          Bị Ngọc Hoàng phạt, giáng sinh cõi phàm(4)

 

Làm giáng tiên của Phương Nam

Tuổi vu qui, lấy Đào Lang làm chồng.

Ba năm, tưởng dứt nợ trần

Giáng Tiên giá vũ đằng vân(5) về trời

Hay đâu chưa dứt duyên đời

Tiên lại được Trời sai xuống thế gian.

Lần này, cũng tại Nam Bang

Liễu Hạnhlà nàng – đức hạnh trang nghiêm

Con trời – cháu Bụt – nòi Tiên

            Thánh Mẫunhơn hiền, phổ độ quần sanh. (6)

 

Nơi miền phố Cát xứ Thanh

Ngày nay còn dấu anh linh diệu thường

Phủ Giày, Phú Cát, Sùng Sơn

Vụ Bản Nam Địnhkhói hương tam tòa. (7)

Lời rằng “ Tháng tám giỗ Cha

Tháng ba giỗ Mẹ …” chan hòa nghĩa ân

Cha đây là Đức Thánh Trần

Công huân đáng bậc đế quân sơn hà!

Mẹ là Liễu Hạnh anh hoa

              Tượng trưng đức hạnh Đàn Bà Việt Nam

 

Vì sao trong cõi dân gian

Gọi Tứ Bất Tử ? một Nàng ba Ông.

Vì trong tâm thức cộng đồng

Vốn mang sẵn  Bốn Điều Trông Cậy này

Một làkhắc phục Thiên Tai

Hai là chống lũ giặc ngoài xâm lăng.

Ba là tình nghĩa trăm năm

Bốn là rạng vẻ Trăng Rằm Từ Bi

Bốn điều tâm khảm khắc ghi :

              Từ TÂM ấy hóa LINH kia. Tuyệt vời !

 

Ngoài Tứ Bất Tử trên đời

Tứ Bất Tửtrong tâm Người Việt Nam

Lung linh trong ánh đạo vàng

Khắp nơi : Nam Định, khang trang phủ Giầy

Đền Sòng Thanh Hóalinh thay

Sùng Sơn Hà Nội, Phủ Giầy, thành phố Hồ Chí Minh

Non linh thì nước cũng linh

Cha mẹ hiền lành để phúc cho con

Ngoài Tứ Bất Tử, ta còn

                Bao vị hào kiệt quê hương phụng thờ.

 

Ai về Yên Thắng, Yên Mô

Mà nghe thần phả đền xưa Núi Hầu

Vũ Lâmcông đức nghìn sâu

Là con vua Lạc, tổ đầu Văn Lang

Đời vua thứ nhất Hùng Vương

Vũ vâng lệnh chúa, lên đường an dân

Đến vùng Thác Dưỡng sơn lâm(8)  

Tìm được Búng báng(9)  giúp dân no lòng

Kinh bang tế thế (10) dày công

              Trải đời Mười Tám Vua Hùng hiển linh.

 

                      Theo truyền thuyết tỉnh Hòa Bình

Ngài thuộc tam vị thần linh gọi là

Tản Viênlà một, hai là Cao Sơn

Ta là Qúy Minh đại vương

Giúp vua giữ vững giang sơn Việt Thường

Đồng bào hai tộc Kinh, Mường

Đời đời lễ hội, khói hương tâm truyền

Ngoài ba vị thánh Tản Viên

Còn Lâm Cung Thánh Mẫu trên thượng ngàn. (11)

 

Theo niềm tín ngưỡng dân gian

Thánh Mẫu Thượng Ngànquản trị lâm sơn

Giúp cho non nước Việt Thường

Phong điều vũ thuận (12) đôi phương thuận hòa

Còn hai vị mẫu kia là

Mẫu Liễu, Mẫu Thoải: Tam tòa thánh cung

Trình tự Việt đẹp vô cùng

Có cha có mẹ : thủy chung đôi bề

Thung Huyên (13) đôi bậc đề huề

                Âm Dươngđôi vế nguyện thề sắc son.

Toàn bộ lợi nhuận của công ty cổ phần Đại Nam không chia cho cổ đông. Lợi nhuận sau khi tái đầu tư, công ty sẽ dành 100% lợi nhuận còn lại cho quỹ từ thiện Hằng Hữu hoạt động vì cộng đồng, đặc biệt là chương trình mổ tim dành cho trẻ em