Những Bước Về Linh - Phần 3

Những Bước Về Linh - Phần 3

 

Những tròn mười bốn tháng kia !

Rồi, sinh hạ một hài nhi trăng rằm.

Bèn đem trao bé cho tăng

Khâu Đà La, vị Hồ Tăng, mỉm cười

Cầm cây tích trượng (23) gõ chơi

Vào thân dung thụ, tức thời tách ra

Tăng đặt đứa trẻ vào – và

miệng cây khép lại. Quả là thần thông !

Đoạn trao tích trượng  - Gậy Rồng

              Bảo nàng hãy nhớ đem dùm cứu dân

 

Khi nào hạn hán cháy đồng

Cắm trượng xuống đất, ắt “ thông suối nguồn ”.

Bấy giờ gặp vận tai ương

Ba năm hạn hán. Man Nương nhớ lời

Đem gậy cắm xuống đất – thời

Nước đâu từ dưới đất khơi suối nguồn

Mãi theo đầu gậy trào tuôn

Cứu dân gian khỏi tai ương hạn nồng

Sau cơn cửu hạn (24) , bỗng dưng.

                Một cơn mưa đốn gốc Dung thụ già

 

    Theo dòng trôi tận miền xa

Bấy giờ, quan thái thú là Sĩ Công (25)

Bèn ra lệnh kéo cây Dung (26)

Lên bờ, đặng lấy gỗ dùng “việc thiêng”

(Tức làm nóc điện Kính Thiên)

Nào hay cây nọ nằm yên giữa dòng

Trơ như đá, vững như đồng

Trăm quân không kéo được thân cây vào

Giữa cơn trì kéo lao xao.

                Man Nương lấy dải yếm đào cột cây

 

Thế là kéo được vào ngay

Sĩ Nhiếpkinh sợ, tuyển ngay thợ tài

Dùng cây tạc tượng “Bốn ngài

Vân – Vũ – Lôi – Điện(27) thần oai lạ lùng

Trong khi tạc tượng, bỗng dưng

Đám thợ bắt gặp một “ông tượng người”

Vội đem thả giữa dòng khơi

Đến đêm, tượng đá sáng ngời lòng sông

“Quan cho quân vớt chẳng xong”

                 Lại nhảy vào lòng mẹ trẻ Man Nương.

 

         Bốn pho tứ pháp “ nên chương”

Được chia trấn bốn đạo trường Già Lam (28) :

Chùa Dâu, Chùa Đậu, Tướng, Dàn (29)

Riêng làng Mãn Xá thờ nàng Man Nương

( Gọi là Phật Mẫu thân thương )

Hàng năm đón khách mười phương hội chùa

Riêng “ pho tượng đá” ngày xưa

Vẫn còn tỏa sáng trong chùa Phúc Nghiêm

Thạch Quang Phật : ấy là tên

 “ Tác phẩm thiên tạo” của miền Bắc Ninh.

 

Về thăm quê mẹ huyền linh (30)

Từ Liêm, Hà Nội, Bắc Ninh… bao miền

Nay còn bắt gặp bao đền

Cùng thờ một họ một tên linh thần

Cao Lỗ,vị tướng quân thời đại

An Dương Vương– Thần thoại còn ghi rằng

Chế ra chiếc nỏ thần uy

Nỏ Liên Châumóng Kim Quy lẫy lừng

Một phát nỏ, tên trùng điệp tỏa

                    Như mưa sa, đốn ngã cường xâm.

 

                      Nhờ Liên Châu của tướng quân

An Dương Vươnggiữ Vạn Xuân yên lành

Chuyện xưa tích cũ ghi rành

Triệu Đàthâm hiểm, rắp tâm trả đòn

Bèn sai Trọng Thủy cầu hôn

Cưới Mỵ Châu. Xong tráo luôn nỏ thần

Thế là giặc ngoại xâm xốc tới

Móng Kim Quy,ơi hỡi còn đâu ?

Phép thần của nỏ Liên Châu

             Thoắt đâu theo mộng vương hầu tan hoang.

 

Trong cơn nước mất nhà tan

An Dương Vươngvội chở theo nàng Mỵ Châu

Cỡi ngựa chạy suốt đêm thâu

Những mong thoát nạn. Ngờ đâu cô nàng

Lén rải lông ngỗng lên đàng …

Chuyện xưa ghi lại một trang đoạn trường.

Bên cái chết An Dương Vương

Cái chết Cao Lỗ: một trương bi hùng (31)

Tận trung theo Chúa đến cùng

               Thác rồi còn để gương Trung vạn đời

 

Quê Hùng ở khắp nơi nơi

Gia Lâm, Hà Nội … tình người tiếc thương

Đền … đền … tỏa … tỏa khói hương

Đời Trần phong sắc : “Hỏa Nhị Cương … Chính Thần”

Quê ta còn đó Trống Đồng

Trống Đồng chuyên chở tinh thần Việt Nam.

Mùng bốn tháng tư hằng năm

Lễ hội Thuần Việt kết giăng hoa đèn

Tích xưa truyện cũ lưu truyền(32)

        Thái tử họ Lý bình Chiêm (33) năm nào

 

Khi qua một ngọn núi cao

Nằm mơ thấy một người… cao hơn người

“ Râu hùm hàm én mày ngài ”

Taycầm binh khí sáng ngời uy phong

Rằng : “ Tôi thần núi Trống Đồng

Xin theo thái tử lập công báo đền ”.

Xuất quân lần ấy quả nhiên

Thái tử thắng trận, cho nên khi về

Ngang qua  “ Đồng Cổ” (34) non kia

           Bèn dâng lễ, rước thần “ vị ” về Thăng Long

Toàn bộ lợi nhuận của công ty cổ phần Đại Nam không chia cho cổ đông. Lợi nhuận sau khi tái đầu tư, công ty sẽ dành 100% lợi nhuận còn lại cho quỹ từ thiện Hằng Hữu hoạt động vì cộng đồng, đặc biệt là chương trình mổ tim dành cho trẻ em