Những Bước Về Linh - Phần 6

Những Bước Về Linh - Phần 6

 

Công chúa lẳng lặng mà nghe

Càng nghe càng thấy lâm li cõi lòng

Bèn rằng: “Một sợi tơ hồng…

Thì xin kết nghĩa vợ chồng trăm năm”

Thuyền rồng đẹp lễ hoa đăng

Ngờ đâu … thuyền chẳng thuận dòng… quê hương.

Vì chưng Vương phụ Hùng Vương

Nghe tin con vượt Đạo Thường gia phong (53)

Bèn ra lệnh cấm Tiên Dung

         Quay về cung điện – (quyết không dung tình!)

 

Nghe cha nổi giận lôi đình

Tiên Dungbèn rẽ thuyền rồng ra khơi

Lênh đênh góc bể chân trời

Cuối cùng, đỗ lại một nơi đất lành

Thế rồi như yến có oanh

Như oanh có yến - như mình có ta

Hai người chung dựng nghiệp nhà

Mở chợ Hà Thám (54) để mà bán buôn

Bấy giờ có vị khách thương

             Đến rủ họ vượt trùng dương buôn hàng

 

Chử bèn “đi một ngày đàng”

Gọi là để “học một sàng khôn” chơi!

Một hôm, thuyền ghé một nơi

Giữa biển, giữa trời, gọi đảo “Quỳnh Tiên”

Vui chân , Chử bước dần lên.

Chợt đâu gặp một vị “Thiền Sơn Tăng” (55)

Bảo chàng “Thí chủ nhớ chăng

Kiếp xưa đã gặp vầng trăng cõi mình?”

Nghe lời, chợt động tâm linh

               Chử bèn thụ giáo tâm kinh thượng thừa

 

Phật Quang, tên vị thiền sư

Trao cho Chử chiếc gậy như ý thần.

Rằng: “Đây là gậy thần thông

Mai sau nó sẽ giúp ông cứu đời”

Sau khi học đặng phép trời

Chử trở  về đời hành đạo sắc không (56)

Một là dẫn “bạn Tiên Dung”

Vào chơi trong cõi sắc không với mình.

Hai là bỏ hết oan tình

  Những nhà những cửa những mình những ta

 

Ba là “ vui thú yên hà

Mai là bạn cũ, hạc là người quen

Ngoài phần tưlợi như nhiên

Còn phần công ích chí nguyền độ sanh

Chuyện xưa ghi chép ngọn ngành

Chử bất tử đã hiển linh bao lần

Giúp dân ta chống ngoại xâm

Bằng nguồn năng lượng tinh thần sâu xa

Một Chử bất tử lòng ta

                Trong Tứ Bất Tử nguy nga vạn đời

 

Niềm tin ở sức con người

Niềm tin ở thiện tâm tươi tốt này

Tích xưa còn lắm truyện hay

Như truyện Dưa Hấu của người An Tiêm

Người này ai chả biết tên

Tuy rằng chẳng phải thân quen họ hàng

Chẳng ai hay quốc tịch chàng

Chỉ biết đâu tận phương Nam tít mù (57)

Tấm thân nô lệ tội tù

                   Bị người đem gả bán cho Vua Hùng

 

Thương ai cá chậu chim lồng

Vua Hùng độ lượng một lòng chở che

An Tiêmcũng lắm tay nghề

Công, nông, y thuật … nghề gì cũng tinh

Vua Hùng có gái nuôi xinh

Nghĩ cũng thương tình bèn gả nàng cho

Cuộc đời chuyển hướng ấm no

Đầy sân gà vịt, đầy kho ngọc ngà

Một hôm, nhân lễ tân gia

              Khách đưa chúc tụng, nào là … vâng! vâng!

 

Chàng cười : “ Trong quả có nhân

Mà nhân là tự bản thân mọi người

Ngày nay mình được quả vui

 Là nhờ kiếp trước sống đời hiền lương”

Thói đời ghen tị lẽ thường

Có kẻ xấu nọ tìm phương hại chàng

Bèn đem lời nói đoan trang

Chở lý nhân quả, chỉnh trang lại, thành

Những lời “ Mỏ đỏ thần nanh ”

               Vong ân cha mẹ, phụ tình chúa tôi

 

Vua Hùng Vương cả tin lời

Bèn ra lệnh đuổi ngay đôi vợ chồng

Rằng : “ Ngươi phụ nghĩa vong ân

Trẫm cho tất cả, sao không ghi lòng

Còn đem chuyện nói lông bông (58)

Kiếp này kiếp nọ, tây đông nỗi gì

Đã vong ân thế, thôi thì … ”

An Tiêmgặp chuyện, chẳng hề hoang mang

Cuối đầu lạy tạ Hùng Vương

             Rồi lên thuyền vượt đại dương nghìn trùng

 

Trải bao sương gió bão bùng

Thuyền dừng ở một đảo vùng xa xôi

Đảo hoang không một bóng người

Chỉ toàn cá nước chim trời hoang vu

Vợ chàng trăm nỗi ưu tư

“ Lấy chi đây để chỉn chu gia đình ? ”

An Tiêmmột mực tín thành :

“ Ở hiền ắt phải gặp lành – lo chi ”

Thế rồi, đem sức kiên trì

               Của niềm tin Đạo Từ Bi trong lành.

Toàn bộ lợi nhuận của công ty cổ phần Đại Nam không chia cho cổ đông. Lợi nhuận sau khi tái đầu tư, công ty sẽ dành 100% lợi nhuận còn lại cho quỹ từ thiện Hằng Hữu hoạt động vì cộng đồng, đặc biệt là chương trình mổ tim dành cho trẻ em