Những Bước Về Linh - Phần 8

Những Bước Về Linh - Phần 8

 

Mai về, ta lại uống say ”

Thạch Sanhdạ thẳng lòng ngay, vâng lời

Nào ngờ, vừa bước tới nơi

Đã gặp tức thời một trận cuồng phong

Trăn tinh hiện tướng như Rồng

Đôi mắt như cục than hồng long lanh

Xông vào định nuốt Thạch Sanh

Quả là cơ hội hùng anh trổ tài

Quần nhau (65) suốt một đêm dài

                 Từ sao Hôm đến sao Mai mới dừng

 

Với hồi kết cục lẫy lừng

Xác trăn tinh giữa một vùng máu loang

Và, Thạch Sanh dáng hiên ngang

Chặt đầu trăn, vác “ vinh quang ” về nhà

Thôngnghe tiếng gọi, ngỡ là

Hồn oan của Thạch về mà kêu … oan

Vội vàng rối rít kể, than:

Rằng : “ Em chớ giận … muôn vàn … xin tha!

Chẳng qua anh vướng mẹ già

              Nên đành mượn mạng em mà tồn sanh …”

 

Nghe Lý Thông kể ngọn ngành

Thạch Sanh mới hiểu ông anh hại mình

Tuy nhiên, bản tính trời sinh

Bao dung, độ lượng, quê mình vị tha

Sanh bèn an ủi cả nhà

Rồi thuật lại trận hàng ma vừa rồi

Lý Thôngdạ thú mặt người

Lại mồm năm, lại miệng mười trá điêu (66)

Rằng : “ Nguy hiểm biết bao nhiêu.

                   Trăn tinh là vật vua yêu nhất đời

 

  Thôi, thì mau trốn đi thôi

Vua mà biết được thì tôi mất đầu ”

Thạch Sanh chơn chất biết đâu

Bèn từ giã bạn trốn mau lên rừng

Và anh chàng rượu Lý Thông

Vác đầu trăn chạy đùng đùng về kinh

Gặp Vua kể lể công mình

Rằng tài thế nọ, rằng tình thế kia

Thôi thì miệng cứ tía lia

                    Trò đời vậy : làm dở thì nói hay !

 

Vua nghe dệt gió thêu mây

Cũng hớn hở tốt tươi thay mặt Rồng

Bèn đem chức lớn mà phong

Một danh Đề Đốc oai phong đẩy đà

Bấy giờ công chúa ngọc ngà

Một hôm ra dạo vườn hoa một mình

Bỗng đâu có lão yêu tinh

Bay ngang, bắt gặp “ cái xinh trên đời ”

Bèn sà xuống cắp lấy người

                    Và bay đi tận xa vời man thiên

 

Mất cô công chúa thiên kim

Nhà vua ra lệnh kiếm tìm khắp nơi

Lệnh truyền ai kiếm được người

Thì ngôi phò mã mười mươi sẵn dành

Lại nói về chàng Thạch Sanh

Từ lâu về chốn rừng xanh ẩn mình

Sợ Vua bắt tội bắt tình

Một hôm ngẩng ngó trời xanh bạt ngàn

Chợt thấy một con đại bàng

          Quắp (68) một cô gái bay ngang qua rừng

 

Thạch Sanhvội vã giương cung

Mũi tên trúng cánh chim lưng chừng trời

Và từng giọt máu rơi… rơi…

Thạch Sanhmột dạ cứu người, bám theo

Dấu máu, qua lũng qua đèo

Dẫn đến hang nọ cheo leo thượng ngàn.

Thạch Sanhđánh dấu miệng hang

Đoạn tiếp tục sống lang thang trong rừng

Về phần quan lớn Lý Thông

                Sau khi công chúa thất tung, (69) vua bèn

 

Lệnh cho y gắng công tìm

Ví mà kiếm được, vua bèn thưởng cho

Cái ngôi phò mã thơm tho

 Và mai sau, cả ngôi vua ngọt ngào

Lý Thônghứng chí xiết bao

Bèn bày mưu mở ra bao hội hè

Có trăm họ đến xem, nghe

Để quan do thám tiện bề phong thanh

Thế rồi, ngày nọ, Thạch Sanh

            Nghe vua mở hội yến oanh tưng bừng

 

Bèn tìm đến gặp Lý Thông

Thiệt thà kể hết tích tông đại bàng

Lý Thôngmừng rỡ, bảo chàng

Dẫn y tìm đến cửa hang … cứu người

Cửa hang đã cao ngất trời

Miệng hang còn thẳm mù khơi … mịt mù…

Lý đường mật (70) Thạch : “ Bây giờ

Em hãy xuống trước để dò nông sâu

Còn anh, anh sẽ theo sau.”

              Đoạn cho lính thả dây vào miệng hang

 

Thạch Sanhvâng lệnh, mở đàng

Lần dây xuống mãi, cả ngàn thước sâu

Tới nơi mò mẫm hoài lâu

Gặp công chúa, đang ngồi đau phận mình.

Hỏi thăm lão đại bàng tinh

Nàng rằng bị trúng tên linh chưa lành

( Cũng may bị mũi tên hành

Nên nàng mới giữ được mình trắng trong)

Khúc nội tình (71) tự vừa xong

               Thạch Sanh bèn gọi Lý Thông để rồi

 

Sợi dây buộc sẵn thúng ngồi

Đưa công chúa thoát khỏi nơi giam cầm

Nết đâu bất nghĩa bất nhân

Đã đang tay lại nhẫn tâm dường này

Kéo dây chưa được một giây

Lý Thông đã rút phăng dây cho đành

Để “mình ên” chú Thạch Sanh

Dưới hang sâu - đối diện tinh đại bàng

Lại để “vẹn nghĩa bạn vàng”

               Còn sai khiêng đá bít hang tức thời

 

Đoạn, kèn trống cử vang trời

Gã đưa công chúa vãng hồi về kinh

Gặp vua, dệt ngược sự tình

Báo công xạo để mưu dành lợi to

Nói về công chúa, bấy giờ

Gặp bao hung hiểm, mưu mô, lọc lường

Trong cơn sợ hãi đau thương

Tâm thần chấn động, khiến nường (72) hóa câm

Thế là mặc sức Lý Thông

             Tô rồng vẽ phượng với ông vua lành

Toàn bộ lợi nhuận của công ty cổ phần Đại Nam không chia cho cổ đông. Lợi nhuận sau khi tái đầu tư, công ty sẽ dành 100% lợi nhuận còn lại cho quỹ từ thiện Hằng Hữu hoạt động vì cộng đồng, đặc biệt là chương trình mổ tim dành cho trẻ em