Những Bước Về Linh - Phần 9

Những Bước Về Linh - Phần 9

 

Trở về với chuyện Thạch Sanh

Dưới hang sâu tất đụng tinh đại bàng

Lão tinh ỷ mạnh, nghênh ngang

Há họng phun lửa những toan đốt người

Thạch Sanhlão luyện phép trời

( Ba mươi sáu phép tuyệt vời thần thông )

Hổ long một trận thư hùng

Cuối cùng, thiên lý chẳng chung gian tà

Đại bàng tinh hóa ra ma

              Ba nhát búa chặt thành ba khúc rời

 

Giết được tinh đại bàng rồi

Ông còn cứu được một người bị giam

Chính là Thái Tử Long Vương

Bèn đưa về tận quê hương Thủy Tề

Long Vươngcảm kích trăm bề

Bèn xin tặng cả kho kia ngọc vàng

Nhưng sanh chẳng hứng chẳng màng

Chỉ xin nhận một cây đàn khảy chơi

Xong xuôi, trở lại cõi người

                 Cây đa bến cũ đẹp lời quê hương

 

Bấy giờ, hai kẻ bất lương

Trăn tinh với lão đại bàng một khi,

Bị Thạch Sanh cướp mạng đi

Thì hồn chúng mất nơi về náu nương

Lang thang xó chợ đầu đường

Một hôm ngẫm nghĩ tìm phương trả thù

Bèn vào trộm của kho vua

Rồi dùng của ấy phao vu (73) cho chàng

Khiến Thạch Sanh mắc hàm oan

              Bị quan ngu muội bắt giam gia hình (74)

 

Thạch Sanh đau đớn phận mình

Bèn nâng đàn gảy khúc tình oan khiên

Khúc đàn như khúc trích tiên

Bâng khuâng nhớ giãi thanh tuyền bồng lai

Khúc đâu như khúc trúc mai

Vắng cô công chúa lấy ai bạn cùng

Một đời được mấy anh hùng

Bỏ chi cá chậu chim lồng mà chơi

Tưởng rằng đàn để mua vui

               Ai hay đàn ấy ai đời đàn tiên

 

Tiếng trầm tiếng bỗng liên miên

Lại thành ngôn ngữ nói lên vạn lời

Nghe tiếng đàn vọng bên trời

Hốt nhiên công chúa bật lời nói lên

“Xin vua cha hãy cho tìm

Người vừa gảy khúc đàn tiên vào chầu “”

Gặp vua, Thạch kể đuôi đầu

Mới hay có kẻ công hầu Lý Thông

Chỉ là một đứa lường công

             Một đứa “sáo đội lốt công”, vô nghì

 

Và tên tù mọt gông kia

Lại là một bậc nam nhi anh hùng

Vẹn tròn hai chữ hiếu trung

Vua nghe vỡ lẽ, thẹn thùng, xót thương

Bèn đem công chúa thiên hương

Gả cho“ hào kiệt phi thường ” Thạch Sanh

Lại đem đạo lý gian manh

Giao cho phò mã mặc tình giết, tha

Thạch Sanh,với lượng hải hà

                   Bèn đem đạo lý thiết tha giải bày

 

Rồi truyền lệnh xuống tha ngay

( Mở vòng đơn : ác tội này , người tha

Nhưng trờilại chẳng bỏ qua

Nên trên đường trở về nhà, Lý Thông

Lại đụng phải một cơn giông

Rồi sét đánh trúng, chết không kịp … buồn ! )

Chuyện xưa ghi rõ tích tuồng

Thạch Sanh, sau rốt, được luôn ngai vàng

Có điều chẳng để vênh vang

           Chỉ là phương tiện cho chàng giúp dân

 

Dựng xây một nước Vạn Xuân

Tự do hạnh phúc mười phân vẹn mười

Thạch Sanh: Sự tích “ đạo trời”

Thạch Sanhsự tích “ lòng người Việt Nam ”

“ Cho khế ”thì được “ trả vàng”

Trồng cây được quả, gieo an được lành

Tiếng đàn kỳ diệu Thạch Sanh

Từ ngàn xưa đã xây thành Thăng Long

Để cho đẹp cõi Tiên Rồng

           Cõi Tâm Linh, cõi sắc không tuyệt vời

 

Ý xuân ai gọi vào đời

Bước ta những bước mặt trời đi lên

Quê ta, quê mẹ ru hời

Điệu ru muôn thuở, tao nôi ngọt ngào

Nhịp con tim đập rạt rào

Bước ta, những bước đi vào Phương Nam 

Cùng mẹ Liễu Hạnh đoan trang

Ta đi những bước xênh xang ngọc hài

Đi từ NamĐịnh ( Phủ Giầy )

        Đền Sòng ( Thanh Hóa ) tới đây thượng nguồn

 

Của dòng thơ mộng sông Hương

Nơi điện Hòn Chén trầm hương ngọc ngà

Vào Nha Trang gặp Nư Gar

Lên Tây Ninh gặp điện Bà Đen thiêng

( Linh Sơn Thánh Mẫu ).Rồi lên

Núi Sam Châu Đốcmẹ hiền Phương Nam

Gọi Bà Chúa Xứ núi Sam

Bao nhiêu tao ngộ trên đàng hóa thân

Bấy nhiêu tâm thức cộng đồng

       Của dân Lạc Việt thờ chung mẹ Hiền

Xinh thay tâm thức Rồng Tiên

Thần Tiên Thánh Phật đẹp miền tâm linh

Cho ta vẹn bước đăng trình. 

 

                                 Viết xong ngày 18 tháng 8 năm 2008

                                  

                                                  Huỳnh Uy Dũng

Toàn bộ lợi nhuận của công ty cổ phần Đại Nam không chia cho cổ đông. Lợi nhuận sau khi tái đầu tư, công ty sẽ dành 100% lợi nhuận còn lại cho quỹ từ thiện Hằng Hữu hoạt động vì cộng đồng, đặc biệt là chương trình mổ tim dành cho trẻ em