Sám Nguyện An Tịnh - Phần 2

Sám Nguyện An Tịnh - Phần 2

SÁM NGUYỆN AN TỊNH - Phần 2

 

Mình là Phật tròn xinh tự tánh

Pháp Tăng vành vạnh xưa nay

Ba ngôi Tam Bảovui vầy

            Y nhiêntịch chiếu xưa nay vuông tròn    (690)

 

Lời hẹn biển thề non vô thủy

Tới vô chung vô thủy là đây

Bình Dươngmở hội xuân này

Góp phần ngũ thực trao tay bạn vàng

 

Một Niệm Thực ăn bằng niệm tưởng

Chánh niệm kỳ nuôi lớn thiện căn

Và hai Hỷ Thực là ăn

Là nuôi huệ mạng lớn bằng niềm vui

Được hân thưởng pháp tuyệt vời

         Nam mô diệu phápnuôi người Tín Tâm   (700)

  Ba,Thiền Duyệt Thựcăn bằng định

Nuôi thân bằng chánh định thiền na

Bốn Nguyện Thực nghìn thiết tha

Ăn bằng sức nguyện bao la chuyên cần

 

Năm Giải Thoát Thực ăn bằng tuệ

Giải thoát Tâm khỏi bể trầm luân

Để về tự tại viên chân

Niềm vui Tâm ứng chứngTâm trọn lành

 

Bằng ngũ thực dưỡng sinh Tuệ mạng

             Chẵn một trăm linh tám Tăng Già    (710)

Đàn tràng chú nguyện quê ta

Đại Nam Văn Hiếnthuận hòa Bình Dương

 

Cùng cất giọng trầm hương Bát Nhã

Thuận lời kinh chúc hạ Văn Lang

Cầu siêukhắp cõi Âm Gian

Cầu ankhắp cõi Dương Gian ruột rà

 

Nước bốn biểnchung hòa vị mặn

Máu muôn loàicho thắm sắc hồng

Cả là vũ trụ mênh mông

             Cùng chung lệ mặn máu hồng đấy thôi    (720)

 

 

 

 

  Thắm thiết nghĩa đất trời nhất thể

Tâm Đại Biđồng thể từ đây

Lời người một nguyện nắm tay

Cùng đem công sức đắp xây đạo tràng

 

Sao cho cả Trần Gian máu lửa

Phải một mai hóa sữa mẹ hiền

Để nuôi Tuệ mạng Tam Thiên

Lớn lên lớn mãi để trang nghiêm đời

 

Đại Biđồng thể ngời Tâm Phật

             Tuệ Nhãnsoi ra nhất thể này    (730)

Cớ chi thương xót như vầy

 Có chi dâu bể ta đây đồng bào

 

Chung một bọcmáu đào xương trắng

Chung một nguồn tứ đẳng Tâm Linh

Bao nhiêu Ta bấy nhiêu Mình

Ta Mìnhbất nhị tròn xinh nhất thừa

 

Vô duyên Đại Từ vừa đẹp thế

Với Đại Bi đồng thể bao la

Đại Biđồng nghĩa xót xa

              Đại Biđồng nghĩa mặn mà yêu thương   (740)

 

 

 

 

Thương mà chẳng so nhiều sánh ít

Yêu mà không tính thiệt toan hơn

Vô duyênchẳng nợ nguồn cơn

Tứ thươngthôi chẳng xét nguồn cội chi

 

Y như mặt trời kia cứ sáng

Sưởi ấm cho muôn vạn quần sanh

Há soi riêng lẻ cho đành

Đại Từ Tâmvẹn lợi hành vô duyên

 

Tiếng Trốnghòa tiếng Chiêng năng nổ

            Tiếng Chuônghòa tiếng Mõ khoan thai  (750)

Bình Dươngnhật nguyệt láng lai

Pháp luân chuyển Tuệ Tâm khai lẫy lừng

 

Ngũ thựcgóp chưng cung dưỡng

Ngũ thựcthêm tăng trưởng công phu

Một là Tín Lực như như

Vững Tâm nương cậy đạo sư Thích Già

 

HaiTinh Tấn LựcTâm huyết

Tiến lên hoài cho kịp vừng đông

Hướng Dươngtheo mặt trời hồng

          BaNiệm Lực vẫn thành đồng Thiện Căn.   (760)

 

 

 

 

Bốn Định Lực tăng sức mạnh

Của Định Thiền Na thành thánh Thiền Tâm

TâmHuệ Lực thậm thâm

Phá tan hoặc chướng mê lầm yêu xưa

Giải thoát Tâm khỏi ngục tù

Ấy là Ngũ Lực trùng tu Phật đài

 

Từ Ngũ Lực Tâm khai ngũ nhãn

Nhãn đầu tiên Nhục nhãn mắt trần

Thứ hai Thiên nhãn mắt thần

             Thứ ba Tuệ nhãn tỏ chân không này   (770)

 

Bốn là Pháp nhãn xinh thay

Dưới cặp lông mày soi suốt trăm phương

Cuối cùng Tuệ nhãn kim cương

Góp phần Tuệ nhãn soi dường chúng sanh

 

Với Ngũ Nhãn long lanh Phước Tuệ

Người đưa đường vượt thế gian kia

Để đi đến cõi xa lìa

                 Để rồi hội nhập nơi quê hương này.  

 

Cuộc hội nhập xinh thay thánh quả

                     Đi lại về nghĩa cả thủy chung      (780)

Ta Bà quốc độhiểm hung

Ngũ Trượcác thế hãi hùng máu xương

 

 

Nhưng giữa chốn đoạn trường như thế

Đóa sen vànglại hé trời xanh

Để ngời để tỏa long lanh

Ấy hương sắc của đạo lành Từ Bi

 

Ngũ Trượcác thế kia dẫu chở…

Năm điều ô trượcở trong Tâm

Một là Kiếp Trược bạc phần

     Hai là Kiến Trược phân vân chính tà  (790)

 

Ba là Phiền Não Trược tinh ma

Trong phiền não hành ta não phiền

Bốn chúng sanh trược triền miên

Tam tai bát nạnchồng lên kiếp người

 

Năm Mạng Trược khổ ơi là khổ

kiếp người vắn số cho nên

Yêu cuồng sống vộiđảo điên

Loay hoay chụp giật lấm lem mặt mày

 

Ngũ Trược cõi này có thế

          Nhưng trong Tâm Khổ Đế vô thường  (800)

Có điều chi rất thiên lương

Cho tỏa nội Sắc Thanh Hương tuyệt vời

 

 

 

 

Ba gian nhà lửanơi ta ở

chỗ nào hơn chỗ này đâu

Nhân thị tối thắngnhiệm mầu

Kiếp người trung đạo sang giàu cơ duyên

(Phần 7)

 

Ví lên cõi Chư Thiên mà ở

Ví chui vào Quý Lộ mà chơi

Sáu Đường Lục Đạomù khơi

      Duy mỗi cõi người đẹp cõi trung dung  (810)

 

Không cực lắmcũng không sướng lắm

Không vui nhiềucũng chẳng khổ nhiều

Trong cái vừa phải tuyệt chiêu

Người ta dễ gặp được điều ước mơ

 

Là vượt khỏi đôi bơ giới hạn

Chẳng chấp thường chấp đoạn cũng như

Chẳng hề chấp Thực chấp

Viễn ly đôi vếsuy tư hữu tình

 

Để vươn tới Trời xinh Phật địa

            Cõi dung thông Nhị Đế Tam Thừa  (820)

Nơi đây thắng hạnh có thừa

Bố thí nhẫn nhụcthiền đưa ta về

Cõi tròn Bát Nhã bờ kia

Cõi vô thượng thượng Bồ Đề Như Lai

 

 

Đất Bình Dương láng lai nhật nguyệt

Tình quê hươngchi xiết vẹn thề

Mái chùa nắng chở mưa che

Ngàn năm xây cõi Bồ Đề trong Tâm

 

Trăm lẻ tám Tăng nhânthanh tịnh

          Cứ pháp âm thiền định trang nghiêm  (830)

Tụng lời kinhrửa oan khiên

Tụng lời kinhchú nguyện nền tự do

 

Vì độc lập tự dochân chánh

Chính là Chân cứu cánhPhật Đà

Chân cứu cánh Tâm ta

Lại Chân cứu cánh Sơn Hà Lạc Long

 

Một vượt khỏi lao lung Tam Chướng

Chẳng còn vương còn vướng oan phiền

Của vòng Thập Nhị Nhân Duyên

       Với bao hệ lụy Trược Phiền thiên thu  (840)

 

Một vượt khỏi ngục tù Ngã Chấp

Chấp cái ta tàn tật hữu vi

Cái tatừ Ngũ Ấm kia

 Ma Thành- HoạiSân Si Tham tàn

Ngã kiếncó trai đàn biểu hiện

Một là Nhân- Ngã Kiến ấy là

Lỗi lầm chấp cái thân ta

Như là Phật hữu như là vô chung

Đâu có biết thân khôngthật có

            Chẳng qua là tạm bợ Nhân Duyên  (850)

Ngũ Uẩngiả hợp huyên thuyên

Khói mây tan hợp đảo điên vô thường

 

Hai pháp Ngã Kiến luôn vọng tưởng

Các PhápPhật tướng như như

Hay đâu Vạn Pháp điều hư

Pháp không thậtlấy Chân Như chỗ nào

 

Phật hành giả đi vào vô tướng

Chiếu kiến Nhân- Ngã Tướng đều không

Ngã Tướng- Nhân Tướngbông lông

      Chúng Sanh cõiTướng cõi hồng trần kia  (860)

 

Thọ Giả Tướngthọ kì nhân mạng

Trăm năm bằng một thoáng sương bay

Huống chi một thoáng sương này

Từng thoáng sươngkết cầu mây đoạn trường

Nhân- Ngã Tướngdẫu vô thường vậy

Ngã Tánhthì ngược lại vô sinh

Mở đường lên cõi quang minh

Thường lạc Ngã Tịnh tròn xinh Phật thường

 

Hội trai đànhai mùa Thập Hạnh

            Mỗi hạnh ngời Ngã Tánh tiên dung.  (870)

Một Hoan Hỷ Hạnh vui mừng

Buồn vui bất tận cõi lòng vị tha

Hai Nhiêu Ích Hạnh chan hòa

Sẵn lòng san sẻ gấm hoa cho đời

Ba Vô Sân Hận nụ cười

Từ sắc lửa hận vạn đời trong Tâm

 

Bốn Vô Tận Hạnh Tâm từ ái

Bao la như đại hải trùng dương

Sẵn lòng ứng hiện mười phương

           Giúp ai hoạn nạn tai ương ba đời   (880)

 

Năm Si Loạn Hạnh rời vọng tưởng

Tổ tam thừa vô lượng pháp môn

Cũng quy nguyên một cội nguồn

Dẹp tan hoặc chướng mở đường Tuệ Tâm

 

Sáu Thiện Hiện Hạnh thần diệu pháp

Khéo hiện ra tướng khác tướng đồng

Giúp chúng sanh sẵn một lòng

Ấy rằng đồng nhị viên dung nhiệm mầu

 

Bảy Vô Trước Hạnh đâu ngăn ngại

                  Suốt Tam Thiên tự tại tự do.      (890)

Tám Tôn Trọng Hạnh nhường cho

Phẩm hạnh Bát Nhã khôn so  sánh cùng

Chín Thiện Pháp Hạnh viên dung

Mười Chân Thật Hạnh kết chung Phật thừa

 

 

Mười hạnhlớn hai mùa sám nguyện

An tịnh đànuyển chuyển Tu Di

Thập hạnhsoi ánh quang huy

Trang nghiêm Phật hiệu Mâu Ni Thích Già

Một Như Lai đấng Di Đà

               Không đi không lại anh hoa hiện tiền      (900)

 

Hai Ứng Cúng-  Đấng “Trên Thượng Hạ

Xứng lòng tin cả toàn Nhân- Thiên

Cúng dườngphẩm vật trang nghiêm

Ba Chánh Biến Tri- trí tuệ trên muôn loài

 

Bốn, Minh Hạnh Túc: Đài Sen Trắng

Phúc, Tuệcùng vô đẳng đẳng luân

Năm, Thiện Thệ Đấng siêu trần

Chuyển luân chánh pháp về chân Niết Bàn

 

Sáu, Thế Gian Giải bậc toàn trí

           Tàithế gian, Trí xuất thế gian  (910)

 Suốt thông lý sự nhân hoàn

Suốt thông lý sự ba ngàn đại thiên

 

Bảy, Vô Thượng Sĩ- tuyên pháp đẳng

Đấng pháp vươngthù thắng xưa nay

Tám, Thiên Nhân Sư- vị thầy

Của Trời, Người- trỏ bàn tay nhiệm mầu

 

 

Chín, Phật -Đấng sạch làu tam chướng

Đấng tòa lầu Phật tướng Chân Như

Đấng Đại Bi, đấng Đại Từ

     Đấng cao diệu hữucho hư không này   (920)

 

Mười, Thế Tôn bậc thầy cao cả

Của cả và thiên hạ thế gian

Ấy mười tôn hiệu vinh quang

Kính dâng lên ánh đạo vàng Từ Bi

Lời sám nguyệnuy nguy thống thiết

An Tịnh đànnhật nguyệt long lanh

Đại Nam Văn Hiếnxây thành

Bốn nghìn nămchở một anh linh này

(phần 8)

 

Thế nước đã rồng mây gặp hội

          Thế lòng càng một trỗi Tâm Kinh  (930)

Tam tai bát nạnthu mình

Long Hoa thắng hộihiển linh bây giờ

 

Dung nhiếpcả đôi bờ đối lập

Xiển dương tròn thập bát nhị môn

Tâm sắc Bất Nhị hùng hồn

Tâmphô sắc nọ, sắc nương Tâm này

 

Nội ngoại Bất Nhị hay chăng tá

Trong là ngoài, ngoài há chẳng trong

Tu- Tánh Bất Nhị- song song

              Tu đồng Thể Tánh, tánh đồng Thể Tu   (940)

Nhân quả Bất Nhị: dù hạt, trái

Cũng không hai, vì mãi là nhau

Hạt bầusinh trưởng trái bầu

Hạt bí quả bíkhác nhau bao giờ

 

Nhiễm tịnh Bất Nhị: dù dơ sạch

Ngỡ là hai mà thật không hai

Một khi dứt vọng niệm rồi

Tâmkia lại trở về ngôi trong ngần

 

Y chánh Bất Nhị đồng một thế

                  Cùng lợi tha Bất Nhị khác nào    (950)

Mình- Ngườichẳng khác chi nhau

Cùng chung Tánh Thể nhiệm mầu đấy thôi

 

Tam nghiệpBất Nhị thời cũng thế

Ý, Khẩu ,Thânhễ sẽ thì ba

Nhưng gom lại cũng chung nhà

Một nguồn nọ khéo chia ra ba dòng

 

Huyễn-Thật Bất Nhị môn chẳng khác

Huyễn là phương tiện đạt Chân Như

Thật là cứu cánh vô dư

              Trong Chân Như có chi hư huyễn nào?    (960)

 

 

 

 

Thọ- Nhận Bất Nhị bao pháp nhũ

Há dành riêng vũ lộ cho ai

Phật ântrao trút tặng đời

Thắm nhuần tất cả chẳng hai bao giờ

 

Bất Nhị bủa vây vũ trụ

Như tường vân cát vũ mười phương

Mỗi trong góc cạnh tầm thường

Bất Nhị cũng soi đường chúng sanh

 

Hội trai đàn long lanh bóng nguyệt

                  Tự nghìn xưanúi tuyết trăng soi       (970)

Nghìn trùng quốc độ xa xôi

Cũng vầng trăng ấy soi ngời Bình Dương

 

Nghĩa Bất Nhị thu gom trời đất

Cho như như tính Phật hiển bày

Thì ra Đó cũng là Đây

Thì ra Đông cũng là Tây khác gì

 

Nếu có khác cũng là Tiểu, Dị

Lẽ đại đồng Bất Nhị tròn gương

Trời một phương Đất một phương

      Trờimười phương Đất mười phương hợp hòa   (980)

 

 

 

 

Cảnh Phật đẹp phù sa Sông Cửu

Như bao xưa thành tựu Sông Hồng

Không tức sắc, sắc tức không

Tiếng chuông Thiên Mụ sanh dòng Hương Giang

 

Năm trăm năm âu vàng tượng đá

Phật- Pháp- Tăngkhắc họa nhiệm mầu

Biến miền ác địa Ô Châu

Thành miền tịnh địa vô cầu: Thừa Thiên

 

Chí ta đã vững bền gang thép

          Lòng ta thêm băng tuyết trắng trong   (990)

Triệu triệu người một tấm lòng

Ơi gương Bất Nhị mãi lòng Hương Giang

 

Đất Bình Dương Đại Nam bình trị

Một trăm linh tám vị Thiền Tăng

Cùng về đại hội hoa đăng

Cộng đồng chú nguyện lẽ hằng Mâu Ni

 

Để tất cả hoa Qùi hướng nhật

Hướng về Tâm Linh thật nhiệm mầu

Thoáng giây chiếu kiến thiên thâu

            Cái thoát nhiên mở nhịp cầu Long Hoa  (1000)

 

 

 

 

Long Hoa hội Phật Đà Di Lạc

Đức từ tôn Bồ Tát tương lai

Kế thừa Phật tổ như lai

Từ cung Đâu Suất khoan thai giáng trần

 

Mà tuyên pháp thậm thâm dung nhiếp

Pháp thần thôngsiêu việt đông tây

Vượt ra ngoài ĐóĐây

Đứng lên trên Xưa Nay đôi tình

 

Khi đã “Bất Nhị” hình và bóng

               Nhất như ĐồngDị vân.vân…    (1010)

Sắc- Khôngchung một pháp thân

Đoạn- Thườngchung một hóa thân nhiệm mầu.

 

Ba thânấy rõ làu pháp tánh

Không tánhtròn vành vạnh gương nga

Từ trong không tánh Phật Đà

vô lượng sắc hương hoa gấm lòng

 

Từ cảnh giới dung thông nhất nhị

Đức từ tônthọ kí Long Hoa

Giải oanvô lượng Nại Hà

               Giải thoát vô lượnghằng sa hữu tình  (1020)

 

 

 

 

Cho vô lượng chúng sinh chuyển hóa

Thành vô sinh, ngôi cả từ tôn

Nghĩa là trở bước quê hương

Nghĩa là về lại cội nguồn xưa nay

 

Hội Trai Đànmở rày Bến Cát

Giữa mùa xuân Di Lạc Đương Lai

Mùa xuân Tâm thức viên khai

Chiếu kiến Phật tướng Như Lai nhiệm mầu

 

Từ vô lượng đêm dài thế kỉ

                 Tâm thứckia bị Ngũ Ấm này      (1030)

Bít bưngmặt mũi xưa nay

Mãi nhận lầm Ngũ Uẩn này là ta

 

Ôi! Cái thức Mạt Na phân biệt

Chánh phạm gây muôn kiếp luân hồi

Sản sinh hai chấp sinh đôi

Ngã chấp- Pháp chấp- khúc nôi đoạn trường

 

Chấp cái Chấp Ngã đương hiện hữu

Lại chấp muôn pháp tụ quanh mình

Ấy hai cái chấp đinh ninh

           Trăm ràng nghìn buộchữu tình chi Tâm  (1040)

 

 

 

 

Trong vạn kiếp mê lầm thức huyễn

Ngộ nhận ta vốn huyễn giả này

Rỡ ràng mặt mũixưa nay

Chuốc bao tủi cực đắng cay hão huyền

 

Đâu biết mọi não phiền hiện hữu

Thảy là hư vọng của si Tâm

Cái Tâm Ngũ Ấm mê lầm

Cái Mạt Na thức thậm thâm não phiền

 

Cái “ Lục Tặc” thế gian thường gọi

             Như Thế Tôn từng gọi đích danh    (1050)

Sáu thằng giặc nhỏtinh ranh

Hại người ta sạch sành sanh vốn lòng

 

Cái vốn của vô song Phước Tuệ

Của tuyệt vời Bi- Trí- Dũng- Tâm

Của thường lạc ngã tịnh thân

Trang nghiêm pháp giớimười phân vẹn mười

 

Cái vốn của con người lớn thế

Bỏ tiền rừng bạc bể mênh mông

Vậy mà một phút sa chân

            Đã mang thân phận hành nhân ăn mày   (1060)

 

 

 

 

Thương Cùng Tử chẳng hay viên ngọc

Vốn sẵn nằm trong bọc từ xưa

Đổi Tam Thiên cũng còn dư

Nên từ tôn thuyết Nhất Thừa Liên Hoa

 

Để Cùng Tử biết ta chẳng phải

Cùng Tửđâu- là thái tử cơ!

Cũng như Lục Tặc ưỡm ờ

Chẳng là Chúa chẳng là Vua nỗi gì

 

Chỉ là kẻ tín vì giảo hoặc

                Thấu lẽ rồi, vẫn bát ăn xin       (1070)

Thò tay vào bọc- vào tim

Nâng Gậy Như Ý Ngọc lên ngang mày

 

Để cùng chính mình đây tao ngộ

Đấng vô sanh vô tử vô vi

Vô Lượng Quang- chẳng khác gì…

Vô Lượng Thọ- chẳng khác chi Di Đà

 

Đấng ấy chính là Ta vô thượng

Những Cái Ta vô lượng trên đời

Cái Ta vô lượngnụ cười

           Cái Ta vô ngãcủa trời Đại Nam.  (1080)

 

(Bắt đầu viết Kinh Thơ ĐNTK Q1-SÁM NGUYỆN AN TỊNH

 vào ngày 14/02/2009 nhằm ngày 20 tháng giêng năm Kỷ Sửu

Hoàn thành lúc 5:00 thiếu 02 phút ngày 26/02/2009

 Nhằm mồng 02/02 năm  Kỷ Sửu)

Tác giả: HUỲNH UY DŨNG

 

Toàn bộ lợi nhuận của công ty cổ phần Đại Nam không chia cho cổ đông. Lợi nhuận sau khi tái đầu tư, công ty sẽ dành 100% lợi nhuận còn lại cho quỹ từ thiện Hằng Hữu hoạt động vì cộng đồng, đặc biệt là chương trình mổ tim dành cho trẻ em