Tại - Lời Thưa

Tại - Lời Thưa

LỜI THƯA

Tại, Bị … là tiếng đầu cửa miệng của mọi người trên đời này. Khắp thiên hạ từ Vua cho đến dân, già đến trẻ, tăng cho đến tục, ai ai cũng không tránh khỏi, không nhắc đến hai tiếng ấy. Trong ngôn ngữ thường trực của mình. Vì sao? Vì Tại, Bị … suy cho cùng chính là thực tiễn là định luật, là bản chất của cuộc nhân sinh. Mỗi mỗi kiếp người không trừ một ai, đều nằm trong quyền lực của “ Bị, Tại” chịu sự tác động của nó chẳng dễ thoát ra ngoài. Mọi sinh vật, trong đó có con người, có thể có những ảo tưởng về sự chủ động của mình trong cuộc sống, thực tế tất cả đều chẳng thoát khỏi sự tác động của những điều Bị này Tại kia. Nó khiến cho mọi hành vi, thành bại của con người trở nên hạn chế rất nhiều chẳng khác gì thân phận một con rối, một con vụ – quay và cuồng dưới lực tác động thoát ra từ chỗ khác, từ người khác, phải tự do mình. Lực ấy, lực tai quái ấy, theo quan điểm của nhà Phật có tên là nghiệp lực. Do từ vô minh mà có, vô minh từ vô thủy. Tạo thành Tham, Sân, Si thành Mạn, Nghi thành ngã chấp, pháp chấp tất cả các mối “hầm bà lằng” ấy tạo nên một cái lực rất nên tai quái quấy đảo con người.Khiến con người như trên đã nói, mất hết thế chủ động – không làm chủ được mình, mỗi mỗi đều “ Bị”, “Tại”.Từ đó mà sinh ra biết bao thảm kịch – thảm kịch đời người.

Tên Cùng Tử ăn mài, ăn xin, đầu đường xó chợ, bèo dạt hoa trôi. Thân phan rong rêu, nếu muốn thoát khỏi thân phận ấy của mình, chỉ còn mỗi một cách là tìm lại được Viên Ngọc của chính mình. Viên Ngọc tên gọi là Như Lai Tạng Tánh, Phật Tánh, Chân Tâm.

Mà muốn tìm gặp lại Viên Ngọc chính mình ấy thì phải có “chút công phu”.

Tập thơ Tại này trân trọng cống hiến pháp môn công phu ấy.

Đệ tử tại gia

Huỳnh Uy Dũng

Toàn bộ lợi nhuận của công ty cổ phần Đại Nam không chia cho cổ đông. Lợi nhuận sau khi tái đầu tư, công ty sẽ dành 100% lợi nhuận còn lại cho quỹ từ thiện Hằng Hữu hoạt động vì cộng đồng, đặc biệt là chương trình mổ tim dành cho trẻ em