Tại Phần 1

Tại Phần 1

Tại - Phần 01

Sáng tác: Huỳnh Uy Dũng


TẠI…?

Nhân sinh bách tuế vi kỳ (1)

Cũng vì hai chữ Tại Vì mà ra

Đời người trăm nỗi phong ba

Cũng do chữ Tại gây ra phong trần

Mọi đoạn trường kiếp trầm luân

Thảy đều do chữ Tại lần khôn kia

Tại là bởi tại, tại vì

Nói gọn là Tại tham sân si mà…

Trăm năm trong cõi người ta

Đầu nguồn khổ hận chính là cái tham. (10)

 

Ví không có chữ tham lam

Lấy chi nhân loại lầm than như vầy.

Bốn phương nam bắc đông tây

Thảy do Tại bị tham này nhiễu nhương

Khác chi ngựa chứng không cương

Hất tung xuống vực người đang cưỡi mình

Tham danh, tham lợi, tham tình

Tham phúc lộc thọ khương ninh (2) bộn bàng

Vì tham mà dạ chẳng an

Có mong có nữa, tham càng tham hơn. (20)

 

 

 

(1). Người sống được trăm tuổi là điều hiếm có xưa nay.

(2). Phúc, lộc, thọ, khương, ninh: Hạnh phúc. Tài lộc. Sống lâu. Khỏe mạnh. Yên ổn.

Nhân sinh một kiếp vô thường

Có ai vạn thọ vô cương bao giờ ?

Vì tham cái thọ vu vơ

Nên bao kẻ học đòi vua Thủy Hoàng.

Đi tìm huyễn hoặc (3) tiên đan

Những mong bất lão để tràng sinh chơi

Nhưng thử xem ở trên đời

Có ai thọ được tuổi trời ngàn năm?

Ví dù Bành Tổ hay chăng

Chẳng qua huyền thoại (4)sao trăng đỡ buồn. (30)

Nhân sinh bách tuế đạo thường

Bóng câu qua cửa, hạt sương treo cành

Kiếp người quả thật mong manh

Nhưng bên trong có chữ thành kim cương

Chữ thành thể hiện thiên lương

Để cho cuộc sống nên hương nên trầm.

Ở đời mà có thành tâm

Thì dù cuộc sống ngang tầm phù du

Nhưng bên trong cái hư phù(5)

Vẫn long lanh cái thiên thu gương rằm. (40)

 

 

 

 

(3): Huyễn hoặc: không có thật.

(4): Huyền thoại: câu chuyện huyền hoặc, kì lạ, hoàn toàn do tưởng tượng.

(5): Hư phù: phù phiếm, không thiết thực.

Trở về chữ Tại trăm năm

Tại lòng tham, để mù tâm mặt trời

Để mù tâm cả nụ cười

Chỉ còn suối lệ trào khơi ái hà! (6)

Tham danh tham lợi sa đà

Nhứt là tham chính cái ta của mình.

Cái ta của nhục của vinh

Của Lục Dục, của Thất Tình lao đao. (7)

Cái ta thọ mệnh là bao

Chẳng qua một hạt mưa rào bể đông. (50)

Có thì có đó mà không

Vậy mà sao lắm chông gai đọa đày!

Cũng vì cái chữ Tại này

Tại vì…Bởi Tại… Thày lay lật lường

Như con Vụ múa quay cuồng

Tại vì … bởi Tại … dập dồn sức quay

Sức nào tạo sức quay đây

Sức tham, sân, với si này chớ ai

Sức tham tạo lực dong dài

Làm quay con Vụ mãi hoài không ngưng. (60)

 

 

(6): Ái hà: tiếng thốt ra biểu lộ sự thích thú hay ngạc nhiên.

(7): Thát tình: Hỷ, Nộ, Ái, Ố, Ai, Lạc, Dục.(mừng, giận, thương, ghét, buồn, vui, muốn)

Lục dục:1. Sắc dục: ham muốn nhìn thấy sắc đẹp. 2. Thinh dục: ham muốn nghe âm thanh êm tai. 3. Hương dục: ham muốn ngữi mùi thơm dễ chịu. 4. Vị dục: ham

muốn món ăn ngon miệng. 5. Xúc dục: ham muốn xác thân sung sướng. 6. Pháp dục: ham muốn ý nghĩ được thỏa mãn.

Làm sao cho con Vụ dừng

Hễ dừng chữ Tại thì ngưng quay cuồng

Gẫm ra trong cõi Càn Khôn(8)

Nguyên lai chữ Tại cội nguồn nhân duyên

Nếu không Chữ Tại làm nền

Lấy gì Tam Giới dựng nên công trình

“Ba gian nhà lửa” trong kinh

Cũng do chữ Tại tạo sinh mà thành.

Tại tham: tham lợi, tham danh

Tham hương, tham sắc, tham mình tham ta. (70)

 

Tham ăn tham ngủ sa đà

Tham mà chẳng đặng ắt là nổi sân.

Chữ tham mà nặng nghìn cân

Thì chữ sân cũng mười phân kém gì

Lực tham đẩy bước mình đi

Khác chi ngọn sóng cuốn về biển đông

Lực sân như ngọn lửa hồng

Tiêu tan cả vạn cánh đồng phì nhiêu

Bao công trình của tình yêu

Nhân gian gây dựng rất nhiều cưu mang. (9) (80)

(8): Càn Khôn: trời đất

(9): Cưu mang: mang và giữ gìn, đùm bọc giúp đỡ, che chở…

Chỉ cần một thoáng “sôi gan”

Thế là nát đá tan vàng còn chi

Lửa sân hung hiểm cực kỳ

Nó là cái lực Tại Vì … thứ hai.

Đưa người tới bước chông gai

Để cho nhân thế rạc rài (10)tấm thân

Nhất tham nhé! tới nhì sân

Mà tham sân nọ rất gần gũi si

Bộ ba khắn khít cực kỳ

Hễ có tham ắt có si … tam tài. (11) (90)

Ba cô con gái nhà ai

Bề ngoài hấp dẫn trong thời xấu xa

Con nhà họ Tại ấy mà!

Tại vì Tại bởi cho ta đoạn trường

Con người muốn rước an khương

Phải thong dong giữa đạo trường an nhiên. (12)

Nhưng cái chữ Tại không hiền

Nó luôn đánh lẫn con đen mập mờ

Mượn màu tham đẹp như mơ

Mượt mà óng ả như cô láng giềng. (100)
 

Toàn bộ lợi nhuận của công ty cổ phần Đại Nam không chia cho cổ đông. Lợi nhuận sau khi tái đầu tư, công ty sẽ dành 100% lợi nhuận còn lại cho quỹ từ thiện Hằng Hữu hoạt động vì cộng đồng, đặc biệt là chương trình mổ tim dành cho trẻ em