Giá trị cốt lõi

  • Thư viện thơ ca Đại Nam do ông Huỳnh Uy Dũng sáng tác với nhiều thể loại khác nhau thể hiện hào khí, cốt cách, lý trí, sức mạnh của dân tộc Việt Nam qua 4.000 năm Văn Hiến góp phần tạo nên chất keo kết nối các cộng đồng người Việt cùng gắn bó, đoàn kết, bảo vệ và phát triển đất nước.

 

  • Trong bối cảnh hội nhập Quốc Tế, việc giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc càng trở thành yêu cầu cấp thiết. Đặc biệt là giữ gìn những giá trị tinh hoa, cốt lõi của dân tộc đã được hun đúc qua hàng ngàn năm lịch sử dựng nước và giữ nước. Khu du lịch Đại Nam với kho tàng thơ ca hùng tráng là một minh chứng cho tâm huyết giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc của ông Huỳnh Uy Dũng. Những ý thơ của ông luôn thể hiện sự tưởng nhớ, lòng biết ơn sâu sắc đến các vị anh hùng dân tộc - những người đã hy sinh cho đất nước. Đồng thời ông còn đề cao nét văn hóa tiêu biểu của người Việt Nam là tôn thờ đạo TRUNG - HIẾU.

 

  • Chiêm nghiệm những tác phẩm thơ ca của ông Huỳnh Uy Dũng còn giúp bạn đọc tìm thấy con đường tự tu sửa thân tâm để tìm lại chính mình. Với những ý thơ hàm chứa những triết lý sâu xa được đúc kết từ kinh nghiệm sống của chính bản thân, Ông Huỳnh Uy Dũng luôn muốn khuyên nhủ mọi người cố gắng hoàn thiện bản thân, bỏ đi cái “tôi” để đạt được những mục tiêu cao cả hơn trong cuộc sống.

Toàn bộ lợi nhuận của công ty cổ phần Đại Nam không chia cho cổ đông. Lợi nhuận sau khi tái đầu tư, công ty sẽ dành 100% lợi nhuận còn lại cho quỹ từ thiện Hằng Hữu hoạt động vì cộng đồng, đặc biệt là chương trình mổ tim dành cho trẻ em