Thông tin liên hệ

Họ và tên (người gửi)(*):
Email(*):
Điện thoại liên hệ(*):
Thông tin liên hệ(*):
Tối đa 500 ký tự.
Mã xác nhận:

 

Toàn bộ lợi nhuận của công ty cổ phần Đại Nam không chia cho cổ đông. Lợi nhuận sau khi tái đầu tư, công ty sẽ dành 100% lợi nhuận còn lại cho quỹ từ thiện Hằng Hữu hoạt động vì cộng đồng, đặc biệt là chương trình mổ tim dành cho trẻ em