Sử Thi Quốc Tổ Hùng Vương - Phần 8

Sử Thi Quốc Tổ Hùng Vương - Phần 8

SỬ THI QUỐC TỔ HÙNG VƯƠNG ( Phần 8)

 

 Lại nói về Lý Thông sau lúc

Nhờ Mãng Xà một bước lên quan

Sống đời “dũng sĩ” nghênh ngang

       Ngựa xe đủng đỉnh bạc vàng kiêu sa  (820)

Cho tới lúc Quỳnh Hoa gặp nạn

Bị cướp đi mất dạng mất hình

Bấy giờ vua họp triều đình

Mà nghe văn võ đồng thanh một lời

 

Rằng Bệ Hạ có tôi hào kiệt

Đã từng phen tiêu diệt Xà Tinh

Vua nghe hợp lý hợp tình

Bèn gọi họ Lý đích danh trao lời

 

Rằng: “Ai giỏi bằng ngươi được nhỉ?

             Trẫm giao ngươi xử lý việc này   (830)

Tìm ngay công chúa về đây

Như tìm được sớm Trẫm rày gả cho”

 

Lý Thông được lời vua lo quá

Bèn nghĩ ra mưu lạ, vội về

Địa phương mình ở xưa kia

Bày ra một lễ hội hè rất vui

 

Có đủ thứ nước nôi rồng rắn

Tiếng Trống Đồng mươi dặm còn nghe

Bấy giờ ở chốn rừng kia

Thạch Sanh nghe tiếng rủ rê Trống Đồng(840)

Bèn tìm đến chỗ Thông mở hội

Kể cho nghe đầu cuối ngọn ngành

Lý Thôngnghe rõ sự tình

Bèn ngọt ngào rủ Thạch Sanh lên đàng

 

Tìm đến chỗ Đại Bàng tinh dị…

Rồi sai binh lính mở miệng hang

Đoạn thòng xuống một chiếc thang

Và dụ cho Thạch “mở hàng” xung phong

 

Lòng Thạch vốn bao dung giản dị

          Miễn “ thành nhân chi mỹ” là vui (850)

Bèn không đo đắn lôi thôi

Cứ theo thang xuống tận nơi hang hùm

 

Và tìm gặp cô nàng công chúa

Bậc giai nhân đương độ xuân thì

“ Ai xuôi gặp gỡ làm chi

Trăm năm biết có duyên gì hay không”

 

Vừa thấy mặt đôi lòng như đã

Bèn hẹn thề vàng đá ba sinh

Xong xuôi Thạch mới bảo Quỳnh

  Và đem thuốc mê, thuốc lão Tinh Bàng  (860)

Đoạn dẫn Nàng tới hang để sẵn

Định Nàng lên xong hẳn tới mình

Nào hay cái Gã nghĩa huynh

Đem con bỏ chợ tuyệt tình anh em.

Vừa mới thấy nàng lên khỏi vực

Gã đã cho binh rút thang liền

Thế rồi cho đủ đảo điên

Còn sai khiêng đá lấp liền miệng hang

 

Đoạn ra lệnh đưa nàng công chúa

             Về kinh ngay hội ngộ vua cha   (870)

Lại còn giận dỗi bảo là

Gã còn ở lại để mà trừ gian

 

Sau một buổi lềnh bềnh thu xếp

Gã Lý Thông mới lệnh về triều

Tâu rằng đã trảm xong yêu

Và đem công chúa về triều cho vua

 

Đúng cái lẽ họa vô đơn chí

Nàng Quỳnh Hoa long thể bất an

Vì không dưng vắng bạn vàng

    Vì không dưng chịu đoạn tràng sinh ly  (880)

Nỗi uất nọ sầu kia đã khiến

Nàng thốt không ra tiếng đành câm!

Và thế là cuộc hôn nhân

Giữa công chúa với quận công tạm đình

 

Lại nói chuyện Thạch Sanh hôm đó

Sau khi đưa công chúa lên thang

Tưởng rằng đời sắp sang trang

Ngờ đâu chớp tắt dây thang cuốn rồi

Tiếp theo đó một trời mưa đá

               Đổ ầm ập lấp cả đường đi    (890)

Thạch Sanhvô kế khả thi

Họa còn một cách là thi gan vàng

 

Đúng khi ấy Đại Bàng tỉnh dậy

Nhìn chung quanh và thấy kẻ thù

Gã liền mỏ tréo mồm tru

Rồi xông lên mổ quắm như Đại Bàng

 

Chiến đấu vốn nghề chàng họ Thạch

Bèn vươn rìu lượn lách đông tây

Cuối cùng một nhát rìu bay

        Chém đứt phăng cái cổ tày cổ voi.  (900)

Đại Bàng tinhthác rồi Thạch vội

Rảo nhanh chân tìm lối thoát thân

Chợt đâu gặp một tù nhân

Nằm trong một cũi sắt gần tắt hơi.

 

Thạch bèn rảo tới nơi ướm thử

Mới hay là Thái Tử Long Cung

Bị con yêu quái gian hùng

Lừa giam để tống tiền ông bố giàu.

 

Nên vội nhứt triền mau phá cũi

      Để giúp người thoát khỏi lao lung (910)

Bấy giờ Thái Tử Long Cung

Bèn mời mọc Thạch ân công theo về.

Để rồi được Thủy Tề trọng vọng

Hứa mang cho chức trọng quyền cao

Nhưng Thạch chẳng tỏ chẳng hào

Chỉ xin nhận chút Ly Tao cây đàn.

 

Long Vươngkhôn giữ chàng ở lại

Bèn tiễn về lại mái nhà xưa

Nơi có túp lều nắng mưa

        Và hai linh vị kính thờ Mẹ Cha.  (920)

Bấy giờ lũ yêu ma tinh quái

Tinh Đại Bàngrồi lại ta tinh

Vốn dù thác vẫn chưa kinh

Vốn dù thác vẫn còn linh tinh hoài.

 

Bèn tụ tập nghĩ bài trả đũa

Lẻn vào kinh khoắngcủa nhà vua

Ngọc, vàng, mã não, san hô

Rồi gieo tang vật đổ thừa Thạch Sanh.

 

Bấy giờ gã Lý huynh bất nghĩa

              Được vua giao xử lý việc này   (930)

Nỗi mừng cờ đã đến tay

Nên đem khép tội Sanh mây tử hình.

 

Trong ngục tối oan tình khó nỗi

Thạch Sanhbèn đem nỗi lòng đau

Phổ lên mấy sợi tơ sầu

“Bổn dây nhỏ máu năm đầu ngón tay”.

Tiếng đàn khóc những ngày côi cút

Phận nhà nghèo heo hút cháo rau

Lại than cái cuộc bể dâu

    “Những điều trông thấy mà đau đớn lòng”. (940)

Lại tiếc nỗi tình sâu  nghĩa biển

Quỳnh Hoaơi chân thiện mỹ này

Mới vừa Trúc gặp Mai đây

Chưa sum họp đã chia tay sao đành.

 

Tiếng đàn suốt năm canh trầm bổng

Cao ngàn tầng lại rộng ngàn khơi

Nó lênh đênh cái phận người

Nó hắt hiu cái nghiệp đời lầm than.

 

Sao thống thiết tiếng đàn trong ngục

             Nó nỉ non chín khúc đoạn trường   (950)

Vượt qua trăm dặm tiền đường

Rồi len lỏi tận bên giường Quỳnh Hoa.

Toàn bộ lợi nhuận của công ty cổ phần Đại Nam không chia cho cổ đông. Lợi nhuận sau khi tái đầu tư, công ty sẽ dành 100% lợi nhuận còn lại cho quỹ từ thiện Hằng Hữu hoạt động vì cộng đồng, đặc biệt là chương trình mổ tim dành cho trẻ em