Trường ca Thăng Long quyển 1 - Phần 1

Trường ca Thăng Long quyển 1 - Phần 1

 

LỜI THƯA

Nếu nói đến kinh đô có một ngàn năm (1000) tuổi thì trên trái đất không phải là không có- nhiều hơn nữa cũng có. Nếu nói về một kinh đô đủ tiêu chuẩn về (địa lợi) hiểu theo nghĩa “phong thủy” lẫn nghĩa vị trí địa dư thì trên trái đất này ngoài Thăng Long, cũng không phải là không có.

Lại nói đến một kinh đô mà tự thân đã trải qua nhiều biến cố, nhiều cuộc bể dâu. Lại nói đến một kinh đô mà nơi có quy tụ được nhiều anh hoa của một nước…

Tuy nhiên, kinh đô Thăng Long của chúng ta, bên cạnh những điều đã nói trên, vẫn còn những nét đặc thù khác, khiến góp phần nổi trội. Trong đó có một đặc thù tiêu biểu nhất này. Một ngàn năm trước, song song với việc vua Lý dời đô về Đại La Thành để rồi gặp lại Rồng và đặt lại hiệu thành là Thăng Long, và việc đi thỉnh ba tạng kinh Phật về. Để cho từ đấy cả nước Văn Lang thấm nhuần Phật Đạo. Để từ đấy thêm nếp sống của Thăng Long. Bấy giờ và mãi mãi, thấm đẫm đạo Từ Bi. Dấu ấn của Bi- Trí- Dũng khắc sâu trong đời sống của dân tộc Việt, của Thăng Long Thành, khiến nó giải mọi tai ương “độ nhất thiết khổ ách”.

Từ cội nguồn ấy mà bao nhiêu công oanh liệt, bao thành tựu văn hóa đã được hình thành, thể hiện những kì công kiến trúc, điêu khắc, âm nhạc, thi ca.

Tất cả kết nên thành một khúc đại hùng ca của Thăng Long Thành, của giống nòi Lạc Việt, như đã phản ảnh trong muôn một. Qua tập thơ bé mọn này.

Cẩn bút

Huỳnh Uy Dũng

 

TRƯỜNG CA THĂNG LONG

 

Nếu có một kinh đô Văn Hiến

Với thiên thời địa lợi song song

Với cả một nhân hòa vinh hiển

Kinh đô này tên gọi: Thăng Long

 

Nếu có một trường ca Văn Hiến

Đẹp nghìn năm thẳm biển dài sông

Đôi cánh hạc bạch hào uyển chuyển

Trường ca này tên gọi: Thăng Long

 

Nếu có một bình minh Văn Hiến

Tự muôn xưa vọng tiếng trống đồng (10)

Trên cõi đất Đại La Thành hiện

Một bình minh tên gọi: Thăng Long

 

Nếu có một chiếc nôi Văn Hiến

Điệu ru con xao xuyến Tiên Rồng

Đan tâm ấy nghìn năm nhất phiến

Chiếc nôi này tên gọi: Thăng Long

 

Nếu có một mùa xuân Văn Hiến

Kết tinh bao hương sắc Lạc Hồng

Thi, nhạc, họa ngời ngời thánh điển

Mùa xuân này tên gọi: Thăng Long (20)

 

Nếu có một giang sơn Văn Hiến

Anh linh ơi! Sông Nhị núi Nùng

Thần Tiên Thánh Phật tròn thực hiện

Giang sơn này tên gọi: Thăng Long

 

Nếu có một trái tim Văn Hiến

Một trái tim- vâng, một Cõi Lòng

Ơn Cha nghĩa Mẹ tròn non biển

Trái tim này tên gọi: Thăng Long

 

Nếu có một tổng đề Văn Hiến

Một tổng đề tổng hợp mênh mông (30)

Trong mỹ ấy tuyệt vời chân thiện

Tổng đề này tên gọi: Thăng Long

 

Xưa, trên đất Đại La Thành

Đã từng có cổ rồng đoanh đất liền

Rồng đoanh kiến long tại điền

Để rồi phi long tại thiên lẫy lừng

 

Đại La rồng ngự điền trung

Long tàng hổ phục đẹp vùng Phong Khê

Đại La Thành, Phong Khê đất cũ

Nơi rồng tiên kết tụ anh linh (40)

 

Đã non đã nước hữu tình

Đã Sơn Tinh lại Thủy Tinh, Nhị Nùng

 

Non nước đã vô cùng thanh tú

Lại thêm long mạch ủ Giao Châu

Hẹn ngày thịnh vận dài lâu

Nam Thiên Nam Đế kim âu rỡ ràng

 

Nhớ một thuở Văn Lang nước cũ

Suốt ngàn năm bị lũ cuồng xâm

Vẽ vời kế độc mưu thâm

Chặn nguồn long mạch hùng tâm Việt Thường (50)

 

Nhưng nòi giống kiên cường Lạc Việt

Dễ chi cam mãi kiếp tôi đòi

Đường Lâm đứng dậy một người

Phất cờ độc lập dựng đời tự do

 

Ngô, Đinh, Lý… cơ đồ đã vững

“Chiếu Dời Đô” đã chứng cho minh

Từ Hoa Lư  thuộc Ninh Bình

Dời đô về Đại La Thành từ đây

 

“Thiên Đô Chiếu” tỏ bày thánh ý

Vì sao dời đô thế ? Vì chưng (60)

Một là: thắng địa vô song

Hiên ngang ngọa hổ tàng long đất này

 

Hai là: đất ở ngay tâm điểm

Giữa bốn phương thị hiện long uy

Ba là: thế đất phương phi

Đã cao lại sáng kém chi Nhược Bồng

 

So tất cả núi sông Lạc Việt

Chẳng nơi đâu ưu việt cho bằng

Rõ ràng địa lợi đa năng

Xứng ngôi xứng vị vinh thăng vạn đời (70)

 

(Hết phần 1)

Toàn bộ lợi nhuận của công ty cổ phần Đại Nam không chia cho cổ đông. Lợi nhuận sau khi tái đầu tư, công ty sẽ dành 100% lợi nhuận còn lại cho quỹ từ thiện Hằng Hữu hoạt động vì cộng đồng, đặc biệt là chương trình mổ tim dành cho trẻ em