Trường ca Thăng Long Quyển 2 - Phần 1

Trường ca Thăng Long Quyển 2 - Phần 1

                                              LỜI THƯA

Nếu nói đến kinh đô có một ngàn năm (1000) tuổi thì trên trái đất không phải là không có- nhiều hơn nữa cũng có. Nếu nói về một kinh đô đủ tiêu chuẩn về (địa lợi) hiểu theo nghĩa “phong thủy” lẫn nghĩa vị trí địa dư thì trên trái đất này ngoài Thăng Long, cũng không phải là không có.

Lại nói đến một kinh đô mà tự thân đã trải qua nhiều biến cố, nhiều cuộc bể dâu. Lại nói đến một kinh đô mà nơi có quy tụ được nhiều anh hoa của một nước…

Tuy nhiên, kinh đô Thăng Long của chúng ta, bên cạnh những điều đã nói trên, vẫn còn những nét đặc thù khác, khiến góp phần nổi trội. Trong đó có một đặc thù tiêu biểu nhất này. Một ngàn năm trước, song song với việc vua Lý dời đô về Đại La Thành để rồi gặp lại Rồng và đặt lại hiệu thành là Thăng Long, và việc đi thỉnh ba tạng kinh Phật về. Để cho từ đấy cả nước Văn Lang thấm nhuần Phật Đạo. Để từ đấy thêm nếp sống của Thăng Long. Bấy giờ và mãi mãi, thấm đẫm đạo Từ Bi. Dấu ấn của Bi- Trí- Dũng khắc sâu trong đời sống của dân tộc Việt, của Thăng Long Thành, khiến nó giải mọi tai ương “độ nhất thiết khổ ách”.

Từ cội nguồn ấy mà bao nhiêu công oanh liệt, bao thành tựu văn hóa đã được hình thành, thể hiện những kì công kiến trúc, điêu khắc, âm nhạc, thi ca.

Tất cả kết nên thành một khúc đại hùng ca của Thăng Long Thành, của giống nòi Lạc Việt, như đã phản ảnh trong muôn một. Qua tập thơ bé mọn này.

Cẩn bút

Huỳnh Uy Dũng

           

TRƯỜNG CA THĂNG LONG

QUYỂN 02

 

“…Cá tươi xâu liễu* người về gấp

Rượu chín nồng hoa khách ở chầy

Điểm nọ cờ còn quấn gió

Lều kia rèm đã cuốn mây

 

Ông nào* thổi địch thảnh thơi tá

Cỡi Hạc bay về ngàn núi tây”

Rõ ràng một bức tranh mây

Vẻ xưa còn thoảng gió bay ngọn cờ

 

Ông nào thổi địch lơ thơ tức

Cưỡi Hạc vàng thoát tục về tiên(10)

Trong tâm của bậc nhân hiền

Một trang thơ vọng Nam Thiên nhất tình

 

Nho Phật Lão hòa minh tuyệt diệu

Xuất xứ tròn Vi Tiếu Niêm Hoa

Bài thơ “Chó Đá” ngâm nga

Phiến đan tâm những thiết tha đạo người

 

 

 

 

Lần kể xuân thu biết mấy mươi

Cửa nghiêm thăm thẳm một mình ngồi

Đêm thanh nguyệt dãi màng trông nguyệt

Ngày vắng ruồi bâu biếng ngáp ruồi(20)

 

 

Cắn kẻ tiểu nhân, nào đoái miệng

Chào người quân tử chẳng phe đôi

Phỏng trong sức có ngàn cân nặng

Dầu nhẫn* ai lay cũng chẳng dời

 

Xuân thu biết mấy mươi lần lữa

Chó đá kia giữ lửa cho người

Trong im lặng chẳng tiếng lời

Trong vô vi chẳng ngoắt đuôi há hàm

 

Mà sức phỏng ngàn cân nặng

Như tấc lòng dãi nắng dầm mưa(30)

Trong tâm soi mấy cho vừa

Nhục ấy, ty ấy: bài thơ Lạc Hồng

 

Vĩ nghiệp của Thánh Tông thời ấy

Khởi từ tâm ấy vậy- thành thơ

Những vần thơ phất ngọn cờ

Nghìn năm “thiên hạ bản đồ nguy nga

 

Thông minh lạ mà trung liệt

Bao anh hùng hào kiệt nơi

Thảy đều quy phục một người

Trăm hoa đua nở đẹp trời Đại Nam(40)

 

Tóm lại nước Văn Lang thời ấy

Quê là cường thịnh vậy-trăm xưa

Cũng không lớn được bây giờ

Trăm sâu dễ có cõi bờ nào hơn

 

 

Thuở bình trị nhớ ơn phục quốc

Bình định vương nếm mật nằm gai*

Nước loạn sinh bậc hung tàn

Lê Lợi, Nguyễn Trãi xứng vai Quân Thần

 

Câu: “Lê Lợi minh quân” khắc rõ

Nguyễn Trãi vi thần há dám quên(50)

Ức Trai xứng bậc nhân hiền

Còn hơn một ngọn đứng trên Nhân Hoàn

 

Ức Trai tâm thượng quang khuê tảo

Lời thơ xưa chở đạo thủy chung

Anh hùng mới biết anh hùng

Thánh Tông tâm thượng sánh cùng Đẩu Ngưu

 

 

 

Những dấu ấn của bao vua thánh

Bao tôi hiền lấp lánh trăm xưa

Mãi còn đậm nét trong thơ

Mãi còn đậm nét trong tờ cảo thơm(60)

 

Sao quên được thơ Nôm Nguyễn Trãi

Những vần thơ trường tại thiên thu

Tế độ gốc rễ Tỳ Khưu

Phiến đan tâm vọng thái hư ba nghìn

 

*“Tự bén hơi xuân tốt lại thêm

Đầy buồng lạ, màu thâu đêm

Tình thư một bức phong còn kín

Gió nơi đâu gượng mở xem

 

 

Mỗi bốn câu vừa quen vừa lạ

Chở cả niềm vàng đá trăng sao(70)

Bao trung kiên bấy tự hào

Bao thăm thẳm bấy dạt dào mênh mông

 

Tự bén hơi xuân” lòng tự chủ

Tự sức mình chẳng dựa vào ai

Khác chi lời Phật Như Lai

Hãy tự mình thắp đđuốc khai đường mình

 

Hãy tự trưởng, tự thành, tự lực

Hãy tự mình cứu lấy được mình

“Đầy buồng lạ” ngát hương linh

“Tình thư một bức phong” trinh nhụy này(80)

 

Bức tình thư chở đầy non nước

Bao can trường của một vĩ nhân

Một lòng vì nước vì dân

Chí trung, chí nghĩa, chí nhân, chí thành

(Hết phần 1)

Toàn bộ lợi nhuận của công ty cổ phần Đại Nam không chia cho cổ đông. Lợi nhuận sau khi tái đầu tư, công ty sẽ dành 100% lợi nhuận còn lại cho quỹ từ thiện Hằng Hữu hoạt động vì cộng đồng, đặc biệt là chương trình mổ tim dành cho trẻ em