Sử Thi Quốc Tổ Hùng Vương - Phần 3

Sử Thi Quốc Tổ Hùng Vương - Phần 3

Dòng giống Việt can trường thiên bẩm

Lại thêm tình nghĩa nặng thiên thu

Cứ nghe thần thoại nghìn xưa.

Đủ hay cái đẹp cái thơ của đời

 

Cõi Âu Lạc rạng ngời Văn Hiến

          Nghĩa Tiên Rồng thể hiện âm dương   (130)

Một dương thể hiện kiên cường.

Một âm thể hiện khiêm nhường nhã nhu

 

Dương thể hiện thần thông du hí

Ơi! con Rồng bất chiến vĩ kia

Âm thể hiện đức thuận tùy.

Ơi! nàng tiên của nhu mì đảm đang

 

Ơi cái nghĩa đá vàng non biển

Nghĩa vuông tròn bất biến tùy duyên

Nghĩa cha Rồng, nghĩa mẹ Tiên.

  Nghìn năm Văn Hiến đẹp duyên Tiên Rồng  (140)

Những pho sử Vua Hùng thần thoại

Mỗi pho là mỗi dải sông Ngân

Mỗi chương một đóa Tường Vân.

Mỗi trang là một điệu vần trái sim

Đói lòng ăn trái sim nửa trái

Một cõi lòng vạn đại dung thân

Trở về nguồn cội tiên nhân.

Kinh Dương Vương, Lạc Long Quân … bao đời

 

Kinh Dương Vương mở đời tự chủ

            Dựng gầy ngôi cửu ngũ Văn Lang   (150)

Chi Càntrải mấy đời Vương.

So ngang thời đại Bắc phương: Tam Hoàng

 

Tám sáu (86) năm Chi Càn dựng nước

Đến Lạc Long Quân, tức Hùng Hiền

Chuyển qua Chi Khảm nối truyền.

Từ Mậu Tí đến Bính Thân nhớ chăng?

 

Là hai sáu chín (269) năm bình trị

Sánh ngang đời Ngũ Đế Trung Hoa

Rồi sang Chi Cấn nguy nga.

      Hùng Quốc Vương tên húy là Hùng Lân  (160)

Với hai bảy hai (272) năm thống trị

Kể từ năm Đinh Tỵ - so ra

Ngang đời Đế Thuấn Trung Hoa

Vua, tôi trung dựng Sơn Hà Lạc Long

 

Qua Chi Chấn ngôi Rồng chuyển hệ

Sang Hùng Hoa Vương, húy Bửu Lang

Từ Đinh Hợi, một thời gian

Ba bốn hai (342) năm sang năm Mậu Thìn

Trung Quốc Sử: niên biên nhà Hạ

         Chi Tốn: truyền nghiệp cả Bảo Lang   (170)

Hùng Hy Vương: một đăng quang

Hai trăm (200) năm khéo vẻ vang Tiên Rồng

 

Chi Ly: ấy Vua Hùng thứ sáu

Hùng Hồn Vương: Tân Dậu tuổi người

Hồn Vương truyền được hai đời

So Trung Quốc sử vào đời nhà Thương

 

Chi Khôn: Hùng Chiêu Vương kế vị

Hai trăm (200) năm ngự trị ngai rồng

Năm đời vua, một non sông.

Mang chung vương hiệu ấy: Hùng Chiêu Vương

     Chi Đoài: Hùng Vỹ Vương trị nước (181)

Năm đời vua chung một hồng danh

Trăm năm (100) vận nước Thái Bình.

Canh Ngọ - Kỷ Dậu thêm xinh Việt Thường

 

Chi Giáp: Hùng Định Vương cũng gọi

Ba đời Vua bằng mỗi tên này

Tám mươi (80) năm thoảng mây bay

So Trung Quốc sử ngày rày nhà Ân

 

Chi Ất: Hùng Uy Vương kế vị

             Chín mươi (90) năm, nối trị ba đời       (190)

Chi Bính: Trinh Vương lên ngôi

Trăm lẻ bảy (107) năm, với bốn đời chung tên

Chi Đinh: tính từ niên Đinh Hợi

Tám sáu (86) năm cũng mỗi tên này

Hùng Vũ Vương nối nghiệp dầy

So Trung Quốc sử: ngày rày Tây Chu 

 

Chi Mậu:ấy triều vua Hùng Việt

Trăm mười lăm (115) năm đẹp hùng tâm 

Năm đời chung dựng mùa xuân

So Trung Quốc sử: ngang tầm Lệ Vương  (200)

Chi Kỷ:Hùng Anh Vương trị nước

Chín chín (99) năm truyền được bốn đời

So Trung Quốc sử ấy thời

Bình Vương dựng nghiệp mở đời Đông Chu.

 

Chi Canh: ấy đời vua Hùng Triệu

Ba đời vua chung một hiệu này

Chín bốn ( 94) năm kể từ ngày

Từ Đinh Hợi tới ngày rày Canh Thân

 

Chi Tân: ấy đời Vương Hùng Tạo

              Ba đời vua lãnh đạo Sơn Hà     (210)

Chín hai ( 92) năm dựng nước nhà

So Trung Quốc sử vẫn là Đông Chu

 

Chi Nhâm: ấy đời vua Hùng Nghi

Bốn đời vua ngự trị Văn Lang

Trăm sáu mươi (160) năm đá vàng

Vũ công văn nghiệp mở trang sử hồng

Chi Qúy: ấy thuộc dòng Hùng Duệ

Lên ngôi từ năm Qúy Dậu kia

Đến năm Qúy Mão vị chi

     Một trăm năm chục (150) năm quy ba đời   (220)

So Trung Quốc sử thời ngang với

Hai đời vua thuộc mỗi Đông Chu

Tổng cộng Mười Tám Chi Vua

Hai mươi sáu thế kỷ thừa hai mốt ( 2621) năm

 

Như vậy, họ Hồng Bàng khai sáng

Không chỉ là mười tám đời vương

Mà là mười tám chi Vương

Mỗi chi lại có nhiều vương nối đời

 

Ôi! pho sử tuyệt vời Âu Lạc

          Pho sử thi sinh hoạt giống nòi   (230)

Dẫu văn tự mất đi rồi

Nhưng còn di chỉ vẫn ngời ánh dương

 

Những hiện vật Đông Sơn Ngọc Lũ

Những lưỡi rìu lưỡi búa vân vân…

Những muôn xưa tiếng Trống Đồng

Đã ngân nga khắp núi sông Việt Thường

 

Toàn bộ lợi nhuận của công ty cổ phần Đại Nam không chia cho cổ đông. Lợi nhuận sau khi tái đầu tư, công ty sẽ dành 100% lợi nhuận còn lại cho quỹ từ thiện Hằng Hữu hoạt động vì cộng đồng, đặc biệt là chương trình mổ tim dành cho trẻ em