Sử Thi Quốc Tổ Hùng Vương - Phần 4

Sử Thi Quốc Tổ Hùng Vương - Phần 4

Nói lên những bước đường khôi vĩ

Tiến lên chân thiện mỹ huy hoàng

Trong dẻo thơm hạt lúa vàng

         Trong xinh thắm của y trang con người.  (240)

Trong ấm đẹp của ngôi nhà ở

Lại trong phong vân của bài thơ

Câu hò điệu hát hò lơ

Lại trong tiếng sáo lửng lơ non ngàn

 

Lại trong khúc múa đàn xinh khỏe

Chở chuyên tròn nghĩa mẹ tình cha

Tình non nghĩa nước bao la

Lại trong pho cổ tích hoa gấm vàng

 

Những cổ tích chiến công Phù Đổng

             Gọi nôm là Thánh Gióng anh nhi   (250)

“ Ngày xưa có chàng Trương Chi

Trang cổ tích đẹp vần thi tình người

 

Chuyện Tấm Cám mở trời nhân nghĩa

Chuyện nghĩa nhân ăn khế trả vàng

Thạch Sanhvới một cây đàn

Cây rìu để đẵn, cây đàn để ngân

 

Đàn những cái bất nhân bất nghĩa

Nhân những điều trí tuệ từ bi

Ơi cây đàn của lương tri

        Ngàn năm đồng vọng tư duy Lạc Hồng  (260)

Lại còn nữa: Chử Đồng Tử với

Nàng Tiên Dung vời vợi tình yêu

Dù cho rào giậu bao nhiêu

Cũng khôn ngăn đắp tình yêu con người

Còn nữa: chuyện nắm xôi huyền thoại

Chuyện Thằng Bờm có cái quạt mo

Chuyện Trầu Cau đẹp bài thơ

Chuyện Sơn Tinh, Thủy Tinh… như cuộc đời

 

Cơ man chuyện ngời ngời cổ tích

         Lại ngời ngời lai lịch thiên lương    (270)

Trời sinh dân nước Việt Thường

Lại cho trọn vẹn sắc hương của lòng

 

Đẹp nhất chuyện Tiên Rồng dã sử

Là chuyện trăm trứng nở trăm con

Ôi sao quan niệm vuông tròn

Như ôm bốn biển năm non vào lòng

 

Thiên hạ vạn vật đồng nhất thể

Điều những nhà “vạn thể” lập ngôn

Việt Nam từ thuở Hùng Vương

         Đã trao thông điệp trong nguồn tích xưa  (280)

Này: trăm trứng nở từ một mẹ

Có khác chi “nhất thể đại đồng”

Một lòng mẹ cõi phương đông

Chở chuyên trăm trứng tiên rồng âm dương

 

Từ nhất bổn tỏa muôn phù phẩm

Lại từ muôn phù phẩm quy nguyên

Những lời chư vị thánh hiền

Sao nghe gói trọn trong truyền thuyết kia

Những cổ tích tiền đề Văn Hiến

   Như chuyện bánh dày chuyện bánh chưng  (290)

Món ăn sao đẹp quá chừng

Sao nghe cao rộng muôn trùng biển non

 

Một bánh dày nó tròn nó trăm

Một bánh chưng vuông vắn mượt mà

Một tượng trời rất bao la

Một tượng đất rất Sơn Hà thế gian

 

Một tượng cho vô vàn che chở

Lại muôn vàn hớn hở trăng sao

Một tượng mẹ luôn rì rào

       Như con nước chảy nao nao trong nguồn  (300)

Một tượng dương với muôn kỳ vĩ

Muôn hào hùng hạo khí hạo nhiên

Một tượng âm rất đa duyên

Lại rất dịu lại rất hiền như thơ

 

Nước Việt có hai tờ thơ đẹp

Một tờ thơ là nét mạ xinh

Lại là hạt thóc lung linh

Lại là hạt nếp trắng tinh trong ngần

 

Một tờ thơ trường xuân lá chuối

               Cứ phất pha phất phới mai chiều  (310)

Hai tờ thơ của tình yêu

Gói trọn cái nghĩa nhiễu điều giá gương

Cho quê mẹ nghìn thơm hương vị

Của đất trời, của ý phu thê

Của trung trinh , của nguyện thề

Của gắn bó, của sum xuê bạt ngàn

Toàn bộ lợi nhuận của công ty cổ phần Đại Nam không chia cho cổ đông. Lợi nhuận sau khi tái đầu tư, công ty sẽ dành 100% lợi nhuận còn lại cho quỹ từ thiện Hằng Hữu hoạt động vì cộng đồng, đặc biệt là chương trình mổ tim dành cho trẻ em