Sử Thi Quốc Tổ Hùng Vương - Phần 1

Sử Thi Quốc Tổ Hùng Vương - Phần 1

 LỜI THƯA

 Hùng Vương là biểu tượng của Quốc Tổ nước ta, mà Hùng Vương có những mười tám(18) đời, mỗi đời lại có đôi, có ba, có bốn… Chi, (hay có thể nói ngược lại: Hùng Vương có mười tám (18) Chi, mỗi Chi lại có đôi, ba, bốn đời), mà cũng phải như vậy mới được. Vì thời kì lịch sử Hùng Vương kéo dài đến những hai sáu hai một (2621) năm. Nếu không gồm chứa nhiều Chi hoặc nhiều đời thì thực khó mà giải thích.

     Vậy, tóm lại Hùng Vương với mười tám (18) đời, là biểu tượng của Quốc Tổ nước ta. Ngày nay về mặt văn tự, ta không có gì để chứng minh, nhưng qua những Chi Chi và đặc biệt là qua những truyền thuyết, chúng ta có thể hình dung ra một thời kì các Vua Hùng ấy. Đó là một cái gì rất đẹp, rất khỏe, rất thơ và rất đạo. Đặc biệt là qua những chuyện cổ tích. Trong đó ẩn giấu những thông điệp của tổ tiên Hồng Lạc. Với tập Sử Thi này, chúng tôi đã cố gắng hết sức mình để giải mã các thông điệp nói trên để tỏ chút lòng hiếu kính.

   Mong quý bạn đọc chỉ bảo cho những điều sơ sót.

 

                                                           Kính bút

                                                   Huỳnh Uy Dũng

 

Điều siêu việt nhất dân tộc Việt

Ấy phiến Tâm tha thiết cội nguồn

Bánh Dày tròn Bánh Chưng vuông

Công cha nghĩa mẹ đời khôn báo đền.

 

Mười tháng ba ngày thiêng Quốc Tổ

Ngày giỗ thiêng Quốc Tổ Hùng Vương

Triệu lòng nghi ngút khói hương

Tỏa mây lành khắp Hùng Sơn bạt ngàn.

 

Ấy là chốn từ đàng cẩm tú

        Thuộc Phong Châu- Vĩnh Phú quê mình  (10)

Nơi hồn Quốc Tổ quang vinh

Nơi hồn Quốc Tổ hiển linh vạn đời.

 

Từ đàng ấy chia ngôi ba bậc

Hạ, Trung rồi, Thượng thật phân minh

Khởi đầu Đền Giếng xinh xinh

Nơi nghìn năm  thoảng bóng hình Tiên Nga.

 

Hai công chúa ngọc ngà kiều diễm

Là Tiên Dung rồi đến Ngọc Hoa

Hai “Tiên” từng “tắm ao nhà”

      Để cho “Giếng Ngọc” trổ tòa thiên nhiên.  (20)

Qua Đền Giếng bước lên Đền Hạ

Vượt hai trăm bậc đá rừng xanh

Theo lời truyền thuyết lừng danh

Mẹ Tiêntrăm trứng hạ sanh Con Rồng.

Đền Hạtọa lạc lưng chừng núi

Có ngôi chùa mở lối Tam Quan

Gác chuông vọng tiếng chuông vàng

Ngàn năm hồn Mẹ ngân vang điệu huyền.

 

Từ Đền Hạ, thêm trăm sáu tám (168)

     Những bậc thang hùng tráng vươn mây  (30)

Lên Đền Trung – chính nơi này

Các Vua Hùng đã dựng gầy triều cang.

 

Chốn Lang Liêu bao ngàn năm trước

Đã từng phen lập được kỳ công

Một kỳ công đẹp lạ lùng

“Kỳ công thực phẩm” bánh Chưng bánh Dày.

 

Một dấu ấn của ngày mở nước

Nó vuông tròn như một bài thơ

Hiếu trung nhân nghĩa dựng cờ

        Kỷ cương Âu Lạc rạng tờ sử xanh.  (40)

Từ Đền Trung vượt nhanh trăm bậc

Tới Đền Hùng cao nhất Hùng Sơn

Gọi là Đền Thượng – nơi thường

Diễn ra những lễ tạ ơn đất trời.

 

Như thể Vua Hùng đời thứ sáu

Khi giặc Ân cuồng khấu nghênh ngang

Tiến vào bờ cõi Văn Lang

Hùng Vươngđã lập đàn tràng nơi đây.

Để xin đấng cao dày phù trợ

         Cho thần dân giúp giữ biên cương.   (50)

Thế rồi: Phù Đổng Thiên Vương

Cho ngàn năm mãi sáng gương anh hùng

 

Từ Đền Thượng trùng trùng điệp điệp

Trăm ngọn đồi y hệt đàn voi

Cùng quay về một hướng thôi

Y như quy phục ngôi trời Hùng Vương

 

Ôi cả một giang sơn hùng vĩ

Một giang sơn tú lệ vô ngần

Một giang sơn của thiên thần

        Một giang sơn của nhất chân Đồng Bào  (60)

Cõi phúc địa mưa rào cam vũ

Miền NamThiên Nhất Trụ Tâm Linh

Mười tám đời vương trị bình

Và mười tám chiếc nan xinh quạt ngà

 

Trên Đền Thượng gấm hoa, không chỉ

Có lăng thờ chư vị tiên hiền

Mà còn một cột đá thiêng

An Dương Vươngđã dựng lên một thời

 

Một cột đá vời vời vậy đó

     Nguyện giữ gìn nghiệp cả cha ông   (70)

Giữ xã tắc giữ non sông

Để thiên thu rạng kỳ công Vua Hùng

Ngoài Đền Chính nơi Hùng Sơn nọ

Huyện Phong Châu- Phú Thọ ngày nay

Khắp nơi trên nước non này

Bốn phương nam bắc đông tây chốn nào

 

Hễ có mặt đồng bào Lạc Việt

Ắt có Đền chư liệt Hùng Vương

Ngoài ra, khắp chốn tha phương

       Khắp năm châu, còn cơ man Việt Kiều  (80)

Toàn bộ lợi nhuận của công ty cổ phần Đại Nam không chia cho cổ đông. Lợi nhuận sau khi tái đầu tư, công ty sẽ dành 100% lợi nhuận còn lại cho quỹ từ thiện Hằng Hữu hoạt động vì cộng đồng, đặc biệt là chương trình mổ tim dành cho trẻ em