VUA HÙNG

VUA HÙNG

VUA HÙNG
Sáng tác: Huỳnh Uy Dũng
Trình bày: Bảo Cường
 
Mười tám đời vua một chữ Hùng
Y như chiếc quạt phất Tiên Dung
Biết bao huyền thoại ghi trong sử
Ngần ấy tình thi khắc giữa lòng
Nùng Lĩnh vạn niên minh kinh lý
Nhị Hà thiên cổ bích thiên trung
Bánh dày bên bánh chưng: Cha Mẹ
Mười tám đời vua một chữ Hùng.
<

Toàn bộ lợi nhuận của công ty cổ phần Đại Nam không chia cho cổ đông. Lợi nhuận sau khi tái đầu tư, công ty sẽ dành 100% lợi nhuận còn lại cho quỹ từ thiện Hằng Hữu hoạt động vì cộng đồng, đặc biệt là chương trình mổ tim dành cho trẻ em