MẸ HIỀN QUAN THẾ ÂM 1

MẸ HIỀN QUAN THẾ ÂM 1

MẸ HIỀN QUAN THẾ ÂM
Sáng tác: Huỳnh Uy Dũng
Trình bày: Lý Bach Huệ
 
Bài 1
 
Mẹ về trên khắp thế gian
Mẹ về đây giữa ba ngàn vô ưu
Mẹ về trong tiếng thơ cưu
Mẹ về trong bóng tỳ khưu mẹ về.
Mẹ ơi trong ánh sao Khuê
Trong hương hoa bưởi, trong đề thơ mây
Ngọt ngào mẹ đã về đây.
Trắng ơi! Màu áo trắng ngày ban sơ.
<

Toàn bộ lợi nhuận của công ty cổ phần Đại Nam không chia cho cổ đông. Lợi nhuận sau khi tái đầu tư, công ty sẽ dành 100% lợi nhuận còn lại cho quỹ từ thiện Hằng Hữu hoạt động vì cộng đồng, đặc biệt là chương trình mổ tim dành cho trẻ em