MẸ HIỀN QUAN THẾ ÂM 2

MẸ HIỀN QUAN THẾ ÂM 2

MẸ HIỀN QUAN THẾ ÂM
Sáng tác: Huỳnh Uy Dũng
Trình bày: Thi Thảo
 
Bài 2
 
Nụ cười Mẹ nụ cười thơ
Bàn tay Mẹ một đường tơ vô cùng
Con nghe trong ý tơ rung
Mang mang đồng vọng nghìn trùng đại bi
Mẹ về ánh ánh lưu ly
Nét mai sơ nguyệt thầm thì siêu nhiên
Bao nhiêu là diệu là hiền
Trên đôi nét nguyệt vẽ nên đôi mày.
<

Toàn bộ lợi nhuận của công ty cổ phần Đại Nam không chia cho cổ đông. Lợi nhuận sau khi tái đầu tư, công ty sẽ dành 100% lợi nhuận còn lại cho quỹ từ thiện Hằng Hữu hoạt động vì cộng đồng, đặc biệt là chương trình mổ tim dành cho trẻ em