MẸ ÂU CƠ

MẸ ÂU CƠ

MẸ ÂU CƠ
Sáng tác: Huỳnh Uy Dũng
Trình bày: Bảo Cường
(Bài 1)
 
Đỉnh thượng hoa khai dáng Mẹ hiền
Âu Cơ trăm trứng nở nòi Tiên
Mẫu nghi rạng rỡ ngời kim điện
Thánh đức bao la rót Ngọc Tuyền
Nhất bổn vạn thù xinh giáng hạ
Vạn thù nhất bổn khéo quy nguyên
Ngày nay con cháu dư trăm họ
Hai chữ đồng bào thắm Đỗ Quyên.
<

Toàn bộ lợi nhuận của công ty cổ phần Đại Nam không chia cho cổ đông. Lợi nhuận sau khi tái đầu tư, công ty sẽ dành 100% lợi nhuận còn lại cho quỹ từ thiện Hằng Hữu hoạt động vì cộng đồng, đặc biệt là chương trình mổ tim dành cho trẻ em