MẸ HIỀN ÂU CƠ 2

MẸ HIỀN ÂU CƠ 2

MẸ HIỀN ÂU CƠ
Sáng tác Huỳnh Uy Dũng
Trình bày: Thi Thảo
Bài 1
 
Âu Cơ lòng mẹ biển Đông ơi
Trăm trứng trăm con nở tuyệt vời
Bách Việt phô bao cành nhánh đẹp.
Nhất nguyên qui mỗi cội nguồn tươi
Núi Nùng sông Nhị muôn muôn kiếp
Đất Thánh quê Tiên vạn vạn đời
Thạch mã kim âu bền xã tắc
Âu Cơ lòng mẹ biển Đông ơi!
<

Toàn bộ lợi nhuận của công ty cổ phần Đại Nam không chia cho cổ đông. Lợi nhuận sau khi tái đầu tư, công ty sẽ dành 100% lợi nhuận còn lại cho quỹ từ thiện Hằng Hữu hoạt động vì cộng đồng, đặc biệt là chương trình mổ tim dành cho trẻ em