TÂM LINH

TÂM LINH

TÂM LINH
Sáng Tác: Huỳnh Uy Dũng
Trình bày: Thi Thảo

Chữ Tâm đi với chữ Linh
Khác chi cái bóng cái hình sánh vai
Muốn cho vẹn vẻ trong ngoài
Con người phải giữ Tâm hoài sạch trong
Mỗi khi trong sạch cõi lòng
Ba ngàn thế giới sẽ tòng thuận tâm
Tâm mà có đức có Nhân
Thì Thần Linh sẽ hiện thân hộ trì
Luật kia Nhân Quả huyền vi
Nhân mà trong sạch, quả thì sạch trong
Cây kia ăn quả ai trồng
Sông kia uống nước hỏi dòng từ đâu
Hiếu trung hai chữ trên đầu
Thiện lương hai chữ trước sau một niềm
Tâm Linh đẹp ý chư thiên
Ngàn thu xây móng đắp nền vẻ vang
Tâm Linh hai chữ đá vàng
Tâm càng lương hảo, Linh càng hiển Linh
Một là cho cửa nhà xinh
Hai là cho nước non mình đẹp tươi
Một nêu gương mẫu cho đời
Để cho trăm họ nương nơi Tâm hiền
Mở đường cho lớp Thanh niên
Nương nơi gốc thiện chư thiên nhiệm mầu
Một Tâm cho sạch làu làu
Một Linh cho rạng địa cầu Tâm Linh
Tâm Linh một bóng một hình
Một nhân một qua quang vinh rỡ ràng
Tâm Linh nhân quả vẹn toàn
Trang nghiêm rộng mở đạo tràng Tâm Linh.
<

Toàn bộ lợi nhuận của công ty cổ phần Đại Nam không chia cho cổ đông. Lợi nhuận sau khi tái đầu tư, công ty sẽ dành 100% lợi nhuận còn lại cho quỹ từ thiện Hằng Hữu hoạt động vì cộng đồng, đặc biệt là chương trình mổ tim dành cho trẻ em